Zo maak je een goed wachtwoord en best practices voor je wachtwoordbeleid

goed wachtwoord bedenken

Een goed wachtwoord en een uitgedacht wachtwoordbeleid beschermen je bedrijf tegen hackers die waardevolle data willen stelen. Met deze best practices krijgen cybercriminelen geen kans.

goed wachtwoord bedenken

Bestaande wachtwoordpolicy’s zijn vaak gebaseerd op achterhaalde ideeën die in deze risicovolle tijd niet meer volstaan. In dit artikel bespreken we de resultaten van een enquête naar het gebruik van wachtwoorden door mkb-medewerkers en leggen we uit hoe je het wachtwoordbeleid van jouw organisatie kunt verbeteren.

Wat is een wachtwoordbeleid?

Een wachtwoordbeleid of wachtwoordpolicy is een set regels waarmee je bepaalt welke wachtwoordparameters gebruikt moeten worden om te zorgen dat de data, systemen en apparaten van het bedrijf goed beschermd blijven. Een effectief wachtwoordbeleid moet uit verschillende elementen bestaan. Vaak is dit ook een vereiste van wet- en regelgeving, zoals de AVG, die werkgevers verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen voor de bescherming van persoonsgegevens.

Het is echter niet genoeg om een wachtwoordbeleid op te stellen en vervolgens te implementeren. Elk bedrijf moet zijn wachtwoordbeleid documenteren, zorgen dat alle medewerkers de inhoud ervan kennen en het beleid opnemen in relevante andere documenten, zoals het beleid voor acceptabel gebruik of een bewustwordingstraining voor beveiliging. Maar hoe maak je een goed wachtwoord?

Hoe maak je een goed wachtwoord?

Wachtwoorden moeten complex en lang genoeg zijn. Computers zijn de afgelopen jaren steeds krachtiger geworden en de verwerkingssnelheden zijn fors toegenomen. Zogenaamde brute-force attacks, waarin hackers eindeloze combinaties van tekens blijven uitproberen totdat ze het juiste wachtwoord hebben gevonden, zijn daardoor steeds vaker effectief. Om bedrijfsdata te beschermen moet je wachtwoordbeleid lange en complexe wachtwoorden vereisen die moeilijk te achterhalen zijn met brute-force.

Willekeurige tekencombinaties zijn veel veiliger dan woorden die in het woordenboek staan of andere reeksen die betekenis hebben. Een goed wachtwoord is bijvoorbeeld een lange reeks die bestaat uit een combinatie van elementen, zoals W0nen_0P4hoog@chter. Dergelijke wachtwoorden zijn lang en complex genoeg.

Best practices voor wachtwoordlengte

Wachtwoorden moeten ten minste acht tekens bevatten om aan de minimale veiligheidsnormen te voldoen. Dit is ook een van de wachtwoordvoorschriften van het NIST, het Amerikaanse instituut voor veiligheid en technologie, dat de Amerikaanse overheid adviseert. Omdat computers echter steeds krachtiger worden, raden wij aan een minimum van 12 tekens te hanteren voor algemene bedrijfsapplicaties en minimaal 16 tekens voor wachtwoorden die zeer gevoelige data beschermen.

Best practices voor wachtwoordcomplexiteit

Een veilig wachtwoord moet een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. Met elk extra tekentype verhoog je het aantal combinaties dat mogelijk is. Bij een wachtwoord als 24356775, dat alleen uit cijfers bestaat, zijn alle tekens afkomstig uit een kleine groep van 10 tekens (0-9).

Als je één cijfer door een letter vervangt, bijvoorbeeld a4356775, zijn er meteen al 36 tekens mogelijk (10 cijfers + 26 letters). Als je daar dan nog een hoofdletter en een speciaal teken aan toevoegt, is het aantal mogelijkheden ongeveer 92. Met extra tekensets, zoals Unicode, krijg je nog meer mogelijkheden.

Door alleen complexe en lange wachtwoorden af te dwingen los je het probleem van gemakkelijk te raden wachtwoorden echter niet op. Organisaties moeten ook zwarte lijsten toevoegen om te voorkomen dat mensen algemeen gebruikte en standaard fabriekswachtwoorden gebruiken, die een beetje cybercrimineel natuurlijk ook kent. Sta ook niet toe dat de naam van je bedrijf in het wachtwoord wordt gebruikt, bijvoorbeeld Bedrijfsnaam1.

Protip: gebruik een acroniem om complexe wachtwoorden te onthouden, bijvoorbeeld WzI4xpd1@e? = Waarom zou ik vier keer per dag een appel eten?

Versoepel de regels voor wachtwoordduur, -geschiedenis en mislukte inlogpogingen

Vaak moeten gebruikers om de 90 dagen een nieuw wachtwoord opgeven om de tijd waarin een hacker gestolen inloggegevens kan misbruiken, zo kort mogelijk te houden. In de praktijk is dit niet handig en het leidt tot een slechte gebruikerservaring. Wachtwoorden kunnen normaal gesproken best 180 dagen of langer worden gebruikt zonder dat dit significante gevolgen heeft voor de beveiliging. (Bepaalde sectoren hebben specifieke regelgeving waarin is vastgelegd dat wachtwoorden na een kortere tijd moeten verlopen.)

Je bedrijf of organisatie kan ook een restrictie instellen voor de wachtwoordgeschiedenis om te voorkomen dat gebruikers dezelfde wachtwoorden telkens opnieuw gebruiken. Een limiet van de zes vorige wachtwoorden is meestal voldoende.

Best practices voor mislukte inlogpogingen

Je wachtwoordbeleid moet een drempel bevatten voor het aantal mislukte inlogpogingen dat is toegestaan. Je moet er echter wel op letten dat dit niet onnodig ten koste gaat van de ervaring van de gebruikers. Vaak wordt een account al na een stuk of drie pogingen vergrendeld, maar dat is niet nodig. Het is te conservatief en frustrerend voor gebruikers.

Sta ten minste 10 onjuiste inlogpogingen toe voordat een account wordt vergrendeld. Bovendien moeten accounts slechts tijdelijk worden vergrendeld, zodat een gebruiker het na een bepaalde tijd weer opnieuw kan proberen. Je helpdesk hoeft dan minder vaak handmatig wachtwoorden te resetten en het is ook afdoende tegen de meeste aanvallen met grote aantallen mislukte inlogpogingen, zoals brute-force en Denial-of-Service (DoS) aanvallen. Als een account meerdere keren wordt vergrendeld, moet de IT-beveiliging een waarschuwing krijgen om de zaak te onderzoeken.

Voor webwinkels of andere websites die vaak het doelwit zijn van aanvallen, zijn er andere methoden om het aantal inlogpogingen met een wachtwoord te beperken, bijvoorbeeld locatiebeperking, blokkering van IP-adressen en het gebruik van captcha’s.

Verbied het delen en hergebruiken van wachtwoorden

Een wachtwoord is alleen veilig als het geheim is. Daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan hoe je medewerkers hun wachtwoorden opslaan.

opslaan van wachtwoorden

 

Het delen van wachtwoorden tussen collega’s is onveilig. Als er al een uitzondering op deze regel nodig is, moet die duidelijk worden uitgelegd in het wachtwoordbeleid van je bedrijf. Uitzonderingen op het verbod om wachtwoorden te delen kunnen medewerkers kwetsbaar maken voor social engineering aanvallen, waarbij iemand zich bijvoorbeeld voordoet als een helpdeskmedewerker en een werknemer om zijn wachtwoord vraagt om problemen met een applicatie op te lossen.

Ook mogen mensen niet voor meerdere accounts hetzelfde wachtwoord gebruiken. In de enquête onder Nederlandse mkb-medewerkers gaf 51% van de respondenten aan dit wel te doen. Dit is zeer onveilig en het vergroot de kans om slachtoffer te worden van een datalek aanzienlijk.

 

veilig wachtwoord

Om gebruik van dezelfde wachtwoorden te voorkomen kun je software voor wachtwoordbeheer gebruiken. Deze applicaties kunnen het hergebruik van wachtwoorden identificeren en ontmoedigen en tegelijkertijd voorkomen dat medewerkers complexe wachtwoorden opschrijven, een riskante gewoonte waardoor ze het slachtoffer kunnen worden van aanvallen van binnenuit. Bijna 2 op de tien van de respondenten in het onderzoek gaf toe wachtwoorden op papier te noteren.

Met een wachtwoordmanager kunnen gebruikers ingewikkelde wachtwoorden veilig opslaan in de cloud zonder dat ze die hoeven te onthouden of op te schrijven.

wachtwoordbeheerder
Interface van wachtwoordbeheersoftware 1Password (bron)

Versterk je wachtwoordbeleid met 2FA

Zelfs de meest ingenieuze wachtwoorden zijn kwetsbaar voor diefstal, keyloggers en talloze andere bedreigingen. Daarom is het raadzaam om je online security waar mogelijk te versterken met Two-Factor Authentication (2FA).

Dit is een extra beveiligingslaag die wordt aanbevolen voor alle systemen die gevoelige gegevens bevatten, en dat zijn eigenlijk de meeste. Meestal wordt er bij 2FA een verificatiecode naar je e-mailadres gestuurd. Een andere populaire optie is mobiele authenticatiesoftware. Hierbij worden mobiele apparaten gebruikt om de identiteit te bevestigen, met push notificaties, terugbellen en andere methoden.

Uit het onderzoek bleek dat 74% van de respondenten nooit Two-Factor Authentication gebruikt voor zakelijke applicaties. Dat betekent dat ongeveer drie op de vier mensen onnodige risico’s nemen met bedrijfsdata, wat kan leiden tot datalekken, reputatieschade en hoge boetes.

Naar een toekomst zonder wachtwoorden

Ook bij een goed doordacht wachtwoordbeleid slagen nog veel cyberaanvallen. Met social engineering en phishingaanvallen krijgen cybercriminelen de wachtwoorden op een presenteerblaadje aangereikt. Bij een datalek komen ook de meest complexe wachtwoorden op straat te liggen. Keyloggers kijken gewoon mee terwijl het wachtwoord wordt getypt.

Uiteindelijk zal een wachtwoord alleen niet meer voldoende zijn om de waardevolle middelen van je bedrijf te beschermen. Op de lange termijn zullen we wachtwoorden helemaal moeten afschaffen. Nu wordt er door talloze leveranciers al hard gewerkt aan wachtwoordloze technologieën die bestaan uit een combinatie van adaptive risk modeling, hardwaresleutels en biometrische verificatie.

Dit staat echter allemaal nog in de kinderschoenen en overstappen op wachtwoordloze authenticatie zal veel tijd en investeringen kosten, zeker voor het mkb. Voorlopig geldt dus: versterk je bestaande wachtwoordbeleid, zorg dat 2FA ingeschakeld is waar dat kan en houd opkomende wachtwoordloze oplossingen in de gaten zodat je weet wanneer je het gebruik van wachtwoorden definitief kunt afschaffen.

Wil je meer weten over wachtwoordbeleid? Bekijk dan onze lijst met software voor beleidsbeheer.

Il 59% delle PMI di tutto il mondo ha adottato il telelavoro a causa del COVID-19

59% delle PMI di tutto il mondo ha adottato il telelavoro a causa del COVID-19

Da un giorno all’altro, il COVID-19 ha cambiato radicalmente il modo di lavorare. Poco importa se vivi nel continente dei canguri, nel paese della pasta, nella città dell’amore o nella capitale del carnevale. È molto probabile che anche tu sia stato costretto al telelavoro, con la conseguente necessità di adattare prodotti e servizi a questa nuova modalità lavorativa virtuale.

Header 59% delle PMI di tutto il mondo ha adottato il telelavoro a causa del COVID-19

Il mondo intero sta affrontando numerose sfide e i dipendenti di moltissime aziende hanno dovuto imparare a usare nuovi software per il lavoro in remoto e abituarsi a nuovi modi di comunicare con i colleghi e i manager.

Un’altra delicata questione da gestire è la sicurezza informatica. Molti hacker, infatti, approfittano delle crisi per attaccare le aziende e rubare dati preziosi, prendendo di mira un facile bersaglio come sono i dipendenti in remoto.

Desiderosi di saperne di più sulle sfide del remote work, sull’uso dei software e sulle procedure in termini di sicurezza informatica a livello mondiale durante la pandemia, noi di Capterra abbiamo realizzato un sondaggio* coinvolgendo 4.600 dipendenti che lavorano in remoto e a tempo pieno per piccole e medie imprese (PMI) in Australia, Brasile, Spagna, Francia, Germania, Italia, Messico, Paesi Bassi e Regno Unito.

Il 59% delle PMI di tutto il mondo è passata alla modalità di lavoro da remoto

Lavorare da casa ascoltando in sottofondo la tua radio preferita, sorseggiando un buon caffè e lontano dal brusio di un ufficio affollato: in questo periodo quasi il 60% dei dipendenti dei vari paesi dichiara di apprezzare il lavoro da remoto.

Percentuali telelavoro nei diversi paesi del mondo

Gli intervistati del nostro sondaggio globale hanno inoltre individuato numerosi vantaggi del telelavoro. I 5 vantaggi più citati sono:

 • Assenza di spostamenti per recarsi in ufficio
 • Flessibilità dell’orario di lavoro in base alle responsabilità personali
 • Codice di abbigliamento informale
 • Maggiore produttività
 • Possibilità di prendersi cura dei figli e degli animali domestici

Il futuro sarà in remoto: il 55% degli intervistati ritiene che la propria attività potrebbe funzionare stabilmente con il personale in telelavoro

La crisi sta accelerando la trasformazione digitale e dimostra inoltre alle aziende quanto sia importante non solo adattare prodotti e servizi, ma anche le condizioni lavorative e la mentalità.

Finora il telelavoro era un vantaggio dal punto di vista del personale. Si tratta di una modalità di lavoro che piace a molti, e se la produttività in questo periodo dimostra di non risentirne, è probabile che anche in futuro si continui a puntare sul remote work.

La maggior parte dei dipendenti dichiara di preferire il telelavoro al lavoro tradizionale

Secondo le previsioni di Gartner (in inglese), la generazione Z contribuirà ulteriormente a rafforzare questa tendenza. Stiamo parlando della generazione (i nati tra il 1995 e il 2010) dei veri “nativi digitali”. Per loro, che sono stati sempre abituati a collaborare in maniera digitale, l’interazione digitale è vissuta come più normale rispetto a quella interpersonale. La preferenza della generazione Z a lavorare da remoto consoliderà sempre più il telelavoro come modalità standard.

Consigli per la produttività

Brian Kropp (VP di Gartner) propone alcuni consigli (in inglese) per aiutare i dipendenti ad essere produttivi quando lavorano da casa.

 1. Attrezzare i dipendenti: assicurati che i tuoi dipendenti abbiano la tecnologia di cui hanno bisogno per fare al meglio il proprio lavoro, dai dispositivi adatti al software di collaborazione aziendale.
 2. Focalizzarsi sui risultati piuttosto che sui processi: focalizzati su ciò che i dipendenti dovrebbero portare a termine. Definisci obiettivi precisi per dare ai dipendenti una visione chiara delle loro mansioni e concentrati su di essi, non sui procedimenti.
 3. Aumentare i riconoscimenti: “durante periodi di difficoltà, il desiderio dei dipendenti di ricevere riconoscimenti aumenta di circa un 30%”, spiega Kropp. Possono essere apprezzamenti pubblici, segni di gratitudine, opportunità di crescita e piccoli omaggi.
 4. Comunicazione bidirezionale: il dialogo bidirezionale manager-dipendente è fondamentale. Soprattutto durante un periodo di trasformazione, è molto importante che, da un lato, i dipendenti capiscano le decisioni aziendali e le relative ripercussioni, e dall’altro che i manager comprendano le sfide e le preoccupazioni del personale.
 5. Fidati dei tuoi dipendenti: i manager che hanno paura di perdere il controllo costante sui propri dipendenti non devono cadere nel micromanagement, che contribuirebbe soltanto a demotivare quei dipendenti che si sentono già stressati. Piuttosto, riponi in loro la tua fiducia!

Il 70% delle aziende a livello mondiale sono state in grado di adattare i propri prodotti al mondo virtuale

Palestre che trasmettono gli allenamenti online, ristoranti che offrono il servizio di consegna a domicilio su siti web di propria creazione, agenti immobiliari che fanno le visite delle proprietà via webcam e professori che trasformano i propri salotti in aule scolastiche.

Il 70% delle aziende a livello mondiale sono state in grado di adattare i propri prodotti al mondo virtuale

Il numero di aziende in tutto il mondo che in brevissimo tempo sono state capaci di reagire alla crisi è davvero notevole. Secondo il nostro sondaggio, il 70% delle aziende sono riuscite ad adattare una parte o la totalità delle proprie soluzioni per poterle offrire attraverso una gestione virtuale. La digitalizzazione dei prodotti o servizi è un ottimo punto di partenza. Se desideri trasformare ulteriormente le soluzioni del tuo business, leggi la guida che trovi qui di seguito.

Consigli per la digitalizzazione delle tue soluzioni

I 6 modi di Hung LeHong (VP di Gartner) per ottenere nuovi ricavi digitali sono elencati dal meno invasivo al più innovativo:

 1. Vendere risorse digitali di cui disponi già: il modo più semplice è iniziare vendendo risorse digitali che già possiedi, come informazioni e know-how.
 2. Digitalizza un prodotto o servizio: adatta il tuo prodotto o servizio per la fruizione virtuale. Fornisci i tuoi prodotti in modo digitale oppure offri i tuoi servizi online.
 3. Proponi un sistema di pagamento a consumo: gli utenti useranno con maggiori probabilità le tue soluzioni digitali se non sono obbligati investire eccessive risorse in licenze o servizi di gestione.
 4. Diversifica i prezzi in base a criteri condivisi: offri tariffe flessibili per incentivare le vendite o per un determinato livello di servizio.
 5. Crea un business a piattaforma: con un business a piattaforma puoi vendere prodotti e servizi senza la necessità di possederli o distribuirli. Airbnb è un esempio di questo tipo di business.
 6. Esplora nuovi mercati: usa la tua esperienza in un settore per avviarti in un altro settore.

Il 60% delle PMI in tutto il mondo devono investire in software per prepararsi al telelavoro

Le aziende hanno adattato il loro modo di usare la tecnologia per rispondere alla crisi, acquistando software per remote work che sono presto stati adottati dai dipendenti. I dati raccolti mostrano che il 60% delle società ha acquistato, o ha intenzione di acquistare, nuovi software per poter implementare il telelavoro.

Il sondaggio ha riscontrato che il 64% dei dipendenti in tutto il mondo ha imparato a usare questi nuovi strumenti facilmente o molto facilmente.

I lavoratori hanno imparato facilmente ad autilizzare software per il telelavoro

Inoltre, per quanto riguarda l’infrastruttura software, dal nostro sondaggio risulta che le aziende stanno incrementando gli investimenti in tecnologie basate sul cloud. Infatti, il 39% delle società attualmente si appoggia su prodotti cloud per il telelavoro.

Le PMI stanno incrementando gli investimenti in tecnologie basate sul cloud

Nella seguente immagine puoi vedere gli strumenti più usati nel mondo per gestire il lavoro da remoto:

Gli strumenti più usati per il telelavoro

Nota bene: la maggior parte dei software sono stati adottati per permettere

Quando si iniziano a usare nuovi strumenti è molto importante investire anche nella sicurezza informatica. Altrimenti il rischio di cyberattacchi aumenterà (vedi i consigli su come creare un ambiente di lavoro sicuro, alla fine dell’articolo).

I problemi di comunicazione con i colleghi e la solitudine sono le 3 maggiori sfide del telelavoro

Sebbene la maggior parte dei dipendenti abbia dichiarato di trovarsi bene con il lavoro da casa, sono emerse anche alcune difficoltà, che vanno affrontate e risolte affinché il personale possa in futuro godere di un’esperienza di telelavoro più produttiva ed efficace.

Le 5 maggiori sfide del telelavoro

La maggior parte delle aziende sta fornendo supporto ai propri dipendenti durante la crisi con software di team collaboration e linee guida nei giusti ambiti. Lo studio mostra che il 37% delle società offre linee guida sulla comunicazione e sulle riunioni di gruppo. Ma non è sufficiente: i dipendenti di tutto il mondo riscontrano ancora delle difficoltà proprio in termini di comunicazione con i membri del team.

Consigli per la comunicazione

Ti proponiamo 5 consigli su come migliorare la comunicazione all’interno del tuo team.

 1. Programma riunioni di aggiornamento: pianifica riunioni giornaliere (o riunioni settimanali con team più piccoli) affinché tutti i membri del team siano informati e aggiornati sulle attività, lo stato di avanzamento, i cambiamenti, ecc.
 2. Dedica uno spazio a una breve conversazione: prima o dopo le riunioni ufficiali, pianifica del tempo per una conversazione rilassata. Ti aiuterà a capire le necessità del tuo team e le difficoltà che sta affrontando, oltre a far sentire ogni membro più coinvolto.
 3. Programma sessioni di brainstorming: pianifica sessioni fisse (una o due volte al mese) per aiutare i team a migliorare i processi e per riflettere su nuove idee. Soprattutto in tempi di cambiamento, le idee innovative sono necessarie e possibili.
 4. Scegli lo strumento adeguato: se hai la sensazione che stai perdendo troppo tempo, non ostinarti a usare programmi di messaggistica o interminabili conversazioni via e-mail. Probabilmente potresti risolvere la questione con una semplice chiamata di 5 minuti.
 5. Non trascurare il divertimento: organizza attività virtuali per aiutare i membri del team a relazionarsi e portare un po’ di divertimento nella loro giornata lavorativa.

Infografica studio telelavoro nel mondo

Solo il 36% dei dipendenti usa password sicure

Una delle cose più importanti per quanto riguarda il remote work è creare un ambiente di lavoro sicuro. Ti consigliamo di seguire i 5 punti elencati di seguito per garantire la sicurezza informatica nella tua azienda.

→ Il 40% dei dipendenti usa esclusivamente dispositivi personali per lavorare in remoto.
 1. È caldamente consigliato non usare gli stessi dispositivi per il lavoro e per l’uso personale. Questo aumenterebbe il rischio di un attacco e spianerebbe la strada ai criminali per rubare dati preziosi.
→Solo il 39% di tutti i dipendenti dispone di un software antivirus installato sul proprio dispositivo.
→ Il 29% usa un firewall.
2. Investi in software per la sicurezza, come antivirus e firewall. Ogni azienda dovrebbe essere sempre dotata di questi due tipi di software. Puoi pensare anche di investire in soluzioni per monitorare la rete e per la protezione degli endpoint.
Consiglio: installa i software per la sicurezza su tutti i dispositivi personali (computer, tablet, smartphone) usati per accedere ai dati aziendali.

→ Il 32% degli intervistati ha subito un attacco di  phishing. Di questi attacchi, il 49% è avvenuto durante il telelavoro.

→ Solo il 22% a livello mondiale usa un software per la sicurezza.

3. Le e-mail sono uno dei mezzi di comunicazione più importanti nelle aziende e, sfortunatamente, anche uno dei mezzi più vulnerabili. Un software per proteggere la posta elettronica aiuterebbe a minimizzare il rischio di attacchi di phishing, identificando i messaggi maligni e separandoli dal resto.

Consiglio: eseguire un test di phishing per determinare la vulnerabilità dei dipendenti alle e-mail di phishing.

→ Meno di un terzo delle società usa una VPN.

4. Installa una VPN, soprattutto se i dati aziendali sensibili vengono trasferiti durante il telelavoro. Le VPN forniscono una connessione a internet cifrata che impedisce a terze parti di visualizzare l’attività di rete.

→ Solo il 36% dei dipendenti in tutto il mondo usa password sicure con un ordine casuale di lettere, numeri e simboli.
→ Il 29% usa un password manager.

 

5. Una buona gestione delle password è fondamentale per prevenire gli attacchi informatici. Le aziende dovrebbero approfittare di questo periodo per sensibilizzare i dipendenti riguardo all’importanza di creare password sicure. Un software per la gestione delle password è la soluzione più sicura e pratica, oltre ad agevolare la condivisione delle password tra i colleghi.

Consiglio: quando acquisti un password manager dovresti sceglierne uno che offra l’autenticazione a due fattori. L’autenticazione non si attiva automaticamente, perciò ricordati di configurarla prima di presentarla al tuo team.

Nella seguente immagine puoi vedere come i dipendenti in remoto nel mondo gestiscono le loro password:

come i dipendenti in remoto nel mondo gestiscono le loro password

Le aziende in tutto il mondo si sono adattate rapidamente alla crisi, soprattutto se consideriamo il fatto che numerose PMI erano piuttosto arretrate in termini di trasformazione digitale.

Un aspetto positivo della crisi del coronavirus è stato l’impulso dato alla digitalizzazione nella nostra economia. Sebbene ci sia ancora un grande margine di miglioramento e molto da imparare e digitalizzare, questa crisi ha senza dubbio aiutato le aziende ad acquisire consapevolezza sull’importanza di una struttura digitalizzata.

Sei alla ricerca di un software per remote work? Consulta il nostro elenco con le migliori soluzioni di software per remote work.

*Metodologia del sondaggio

Per raccogliere i dati di questo report abbiamo condotto un sondaggio online tra il 4 aprile 2020 e il 14 aprile 2020, a cui hanno partecipato 4.600 dipendenti di piccole e medie imprese che lavorano in remoto a causa della pandemia da COVID-19. I partecipanti provengono da svariati settori commerciali e rappresentano diversi livelli di anzianità. Gli intervistati vengono dai seguenti paesi: Australia, Brasile, Spagna, Francia, Germania, Italia, Messico, Paesi Bassi e Regno Unito.

Nota: l’immagine relativa alle principali sfide del telelavoro prevedevano la possibilità di risposte multiple, pertanto la somma totale delle percentuali supera il 100%.

59% das PMEs adotaram o home office devido à COVID-19

pesquisa-sobre home office header

De um dia para outro, a COVID-19 mudou completamente a maneira como o mundo estava acostumado a trabalhar. Não importa se vivemos na terra dos cangurus, na capital da cerveja, na cidade do amor ou no país do Carnaval. Muitos funcionários foram mandados para casa para trabalhar remotamente, e os produtos e serviços tiveram que ser adaptados ao mundo virtual.

pesquisa-sobre home office header

O mundo está enfrentando muitos desafios, como ter que aprender a usar novas ferramentas para trabalho remoto e se acostumar com novas formas de comunicação com colegas de trabalho e gerentes. Outro grande desafio é a segurança de TI. Muitos hackers usam a crise para atacar empresas e roubar dados valiosos. Os trabalhadores remotos são um alvo fácil para esses criminosos.

Ao redor do mundo, todos estamos querendo aprender mais sobre os desafios do trabalho remoto, o uso de softwares e as boas práticas de segurança de TI durante a pandemia. Pensando nisso, o Capterra conduziu uma pesquisa com 4.600 pessoas que estão fazendo trabalho remoto em período integral de pequenas e médias empresas (PMEs) de Austrália, Brasil, Espanha, França, Alemanha, Itália, México, Holanda e Reino Unido.

Pesquisa sobre home office: 59% das PMEs adotaram modalidade

Trabalhar em casa escutando sua rádio favorita, com uma xícara de café quente ao lado e sem os ruídos típicos de um escritório ocupado: quase 60% dos funcionários dos países pesquisados estão tendo a oportunidade de trabalhar remotamente no momento.

trabalho remoto dados

Os participantes da pesquisa global do Capterra também identificaram outras vantagens do trabalho remoto. Estas são as cinco principais estão:

 • Não há necessidade de deslocamento
 • Ajuste das horas de trabalho em função das responsabilidades da vida pessoal
 • Vestuário mais casual
 • Aumento da produtividade
 • Possibilidade de cuidar dos filhos e dos animais de estimação

55% dos empreendedores acreditam que seus negócios podem funcionar permanentemente com equipes remotas

A crise está impulsionando a transformação digital e mostrando às empresas como é importante não apenas adaptar produtos e serviços, mas também as condições de trabalho e a mentalidade. Até então, o trabalho remoto era uma realidade para um pequeno número de trabalhadores ao redor do mundo: somente 11% trabalhavam 100% em casa antes da crise, segundo a pesquisa sobre home office do Capterra.

Se as pessoas gostarem de trabalhar remotamente e a gerência não perceber uma queda na produtividade dos funcionários durante esse período, o futuro apontará nessa direção.

home office dados gerais

Como manter a produtividade com o trabalho remoto

Brian Kropp, vice-presidente da Gartner, tem algumas dicas sobre como ajudar seus funcionários a permanecerem produtivos (conteúdo em inglês) trabalhando de casa:

 1. Equipe seus funcionários: Garanta que todos tenham a tecnologia necessária para executar seu trabalho. Isso abrange desde o hardware certo até o software mais adequado para colaboração em equipe.
 2. Foque nos resultados e não nos processos: Mantenha o foco no que os funcionários devem alcançar. Estabeleça objetivos claros para obter maior compreensão por parte dos funcionários e concentre-se nesses objetivos, e não em processos. 
 3. Aumente o reconhecimento: “Durante períodos de ruptura, o desejo dos funcionários de serem reconhecidos por sua contribuição aumenta em cerca de 30%”, diz Kropp. Pode ser por meio de reconhecimento público, sinais de agradecimento, oportunidades de desenvolvimento e pequenos bônus. 
 4. Pratique a comunicação bidirecional: O diálogo nos dois sentidos entre gerentes e funcionários é essencial. Especialmente durante períodos de mudança, é muito importante que os funcionários entendam as decisões das organizações e suas implicações, e que os gerentes entendam os desafios e preocupações dos funcionários.
 5. Confie nos seus funcionários: Muitos gerentes podem ficar frustrados por perderem a visibilidade constante de seus funcionários, mas não reaja com microgerenciamento. Isso irá apenas desencorajar funcionários já estressados. Deposite confiança na sua equipe.

Pesquisa sobre home office: 70% das empresas conseguiram adaptar seus produtos ao mundo digital

Academias transmitindo aulas e treinos online, restaurantes oferecendo entrega a domicílio por meio de aplicativos próprios, agentes imobiliários mostrando casas para clientes via webcam e professores transformando suas salas de casa em salas de aula.

home office dados

É impressionante ver quantas empresas no mundo todo foram capazes de reagir à crise no menor tempo possível. Segundo a pesquisa, 70% dos negócios conseguiram adaptar parte ou todas as ofertas de negócios de forma que pudessem ser entregues virtualmente. Digitalizar seu produto ou serviço é um passo e tanto nesse caminho. Se você deseja transformar ainda mais suas ofertas comerciais, aqui está uma lista de instruções para guiá-lo nesse processo.

Como obter uma nova receita digital 

Abaixo, veja seis maneiras para obter mais receita digital (conteúdo em inglês) propostas por Hung LeHong, vice-presidente da Gartner, listadas em ordem do seu poder transformador: 

 1. Venda ativos digitais já existentes: A maneira mais fácil de começar é vendendo ativos digitais que você já possui, como informações ou know-how.
 2. Digitalize um produto ou serviço: Adapte seu produto ou serviço ao mundo virtual. Entregue seus produtos digitalmente ou ofereça seus serviços online.
 3. Promova a venda de acordo com o uso: É mais provável que os consumidores usem seus ativos digitais se não precisarem investir recursos para adquiri-los ou gerenciá-los.
 4. Varie o preço segundo métricas compartilhadas: Ofereça preços flexíveis para uma venda bem-sucedida ou um nível de serviço específico.
 5. Implemente um modelo de plataforma de negócios: Com um modelo de negócio de plataforma, você pode negociar produtos e serviços sem precisar possuí-los ou distribuí-los. O Airbnb é um exemplo desse modelo de negócio.
 6. Entre em novos setores: Use sua experiência em um setor para abrir caminho em outro.

Pesquisa sobre home office: 60% das PMEs investem ou investirão em software para o trabalho remoto

As empresas adaptaram seu uso da tecnologia para responder à crise, comprando softwares de trabalho remoto e adotando essas ferramentas rapidamente. A pesquisa mostra que 60% das empresas compraram ou planejam comprar novos softwares para o home office.

A pesquisa também constatou que 64% dos funcionários ouvidos aprenderam a usar essas ferramentas recém-adquiridas com facilidade.

teletrabalho dados

Além disso, a infraestrutura de software também sofreu impacto. A pesquisa descobriu que as empresas estão aumentando seus investimentos em tecnologias na nuvem. Segundo os dados, 39% das empresas usam produtos na nuvem para dar suporte ao trabalho remoto.

trabalhar casa dados

O gráfico abaixo mostra as principais ferramentas que estão sendo usadas para o trabalho remoto nos países ouvidos.

ferramentas mais usadas

Nota importante

A maioria dos programas foram adotados para permitir:

Ao implantar novas ferramentas, é muito importante investir também em segurança de TI. Caso contrário, o risco de ataques cibernéticos aumentará (veja dicas sobre como criar um ambiente de trabalho seguro no final do artigo).

Problemas de comunicação com colegas e solidão estão entre os três principais desafios de trabalhar remotamente

Apesar da maioria dos funcionários afirmar que gosta de trabalhar de casa, alguns desafios também foram identificados. É importante abordar e resolver essas questões para que os trabalhadores possam ter uma experiência de trabalho remoto mais bem-sucedida e produtiva no futuro.

principais desafios

A maioria das empresas está oferecendo apoio aos seus funcionários durante essa crise, fornecendo software para comunicação e informação adequadas. O estudo mostra que 37% das empresas provêem diretrizes sobre comunicação e reuniões de equipe, mas isso não é o suficiente.

Como melhorar a comunicação de equipes remotas

Confira cinco dicas sobre como melhorar a comunicação na sua equipe:

 1. Faça reuniões de atualização: Programe reuniões de stand-up diárias (ou semanais, em caso de equipes menores), para que todos os membros da equipe se mantenham informados e tenham uma visão geral das tarefas, progresso, alterações e tudo mais que for necessário.
 2. Dê espaço para conversas mais pessoais: Antes ou depois das reuniões, use as ferramentas de videoconferência para conversar sobre temas não relacionados ao trabalho. Fale sobre questões que lhe interessam pessoalmente.
 3. Programe sessões de brainstorming: Reserve horários fixos para as equipes melhorarem processos e discutirem novas ideias. Especialmente em tempos de mudanças, é importante seguir buscando novas ideias.
 4. Escolha a ferramenta certa: Não insista em usar uma ferramenta de mensagens ou promover trocas intermináveis de e-mails se sentir que está perdendo muito tempo. Muitas vezes, uma ligação de cinco minutos pode resolver o problema.
 5. Não se esqueça da parte divertida: Organize atividades virtuais como quizzes, noite de filmes ou escape rooms virtuais.

pesquisa home office infográfico 1

Pesquisa sobre home office: apenas 36% dos funcionários usam senhas fortes

Uma dos pontos mais importantes para o trabalho remoto é criar um ambiente de trabalho seguro. O Capterra recomenda que você siga as cinco etapas abaixo para garantir a segurança de TI em seus negócios:

→ 40% dos funcionários usam apenas seus dispositivos pessoais para trabalhar remotamente.

1. É altamente recomendável não usar os mesmos dispositivos para trabalho e uso pessoal. Isso eleva o risco de ataques e abre espaço para criminosos virtuais roubarem dados valiosos.

→ Apenas 39% de todos os funcionários têm algum software antivírus instalado.

29% usam firewalls.

2. Invista em softwares de segurança, como antivírus e firewalls. Esses dois sistemas devem ser padrão em todos os negócios. Além disso, você pode considerar o investimento em monitoramento de rede e segurança de endpoint.

Dica: Os softwares de segurança devem ser instalados em todos os dispositivos privados (laptops, tablets e smartphones) usados para acessar dados comerciais.

32% dos funcionários foram vítimas de um ataque de phishing, dos quais 49% ocorreram durante o trabalho remoto.

→ Globalmente, apenas 22% usam software de segurança de e-mail.

3. Os e-mails são uma das formas mais importantes de comunicação nas empresas e, infelizmente, também uma das mais inseguras. Softwares de segurança de e-mail podem ajudar a reduzir o risco de ataques de phishing, uma vez que identificam e-mails maliciosos e os coloca em quarentena.

Dica: As empresas devem realizar um teste de phishing. O teste pode ser usado para determinar a suscetibilidade dos funcionários a um ataque do tipo.

→ Menos de um terço das empresas usa VPN.

4. Implemente uma VPN, especialmente se dados comerciais confidenciais são transferidos durante o trabalho remoto. As VPNs fornecem uma conexão criptografada à Internet, impedindo que terceiros visualizem a atividade na rede.

→ Apenas 36% dos funcionários em todo o mundo usam senhas fortes, com letras, números e caracteres aleatórios.

→ 29% usam um gerenciador de senhas.

5. Um bom gerenciamento de senhas é essencial para evitar ataques cibernéticos. As empresas devem sensibilizar seus funcionários sobre a importância de usar senhas fortes. Um sistema de gerenciamento de senhas é a solução mais segura e conveniente, e facilita o compartilhamento de senhas com colegas.

Dica: Ao comprar um gerenciador de senhas, procure um que ofereça autenticação de dois fatores. A autenticação não será ativada automaticamente. Portanto, não esqueça de configurar o sistema antes de colocá-lo à disposição da equipe.

O gráfico a seguir mostra como os funcionários que trabalham remotamente mundo estão gerenciando suas senhas:

pesquisa home office BR infográfico 2

O futuro

Este é um momento de incerteza histórica. No entanto, há algumas lições importantes que não são apenas relevantes durante uma crise, mas também para quando as coisas começam a se acalmar. 

Entre os aprendizados, estão:

 • As empresas estão se adaptando rapidamente ao trabalho remoto e oferecendo seu produto virtualmente
 • Empresas estão adotando novos softwares
 • Os funcionários gostam da opção de trabalhar remotamente.

Porém, também notamos notamos que as empresas precisam melhorar: 

 • A comunicação com os funcionários 
 • O uso de ferramentas de segurança 
 • Suas políticas de senhas

Os funcionários que trabalham remotamente trabalham mais felizes quando sua empresa lhes deposita mais confiança. Essa confiança pode ser na forma de códigos de vestuário casual ou horários de trabalho flexíveis, mas a questão é que a confiança vai além da microgestão 

De maneira geral, os negócios têm tido sucesso adaptando sua oferta virtualmente e adotando novos softwares, então não tenha medo de olhar para seus processos e ferramentas se eles não estiverem funcionando bem. 

Quer saber mais sobre trabalho remoto? Confira nossa lista de soluções para trabalho remoto.

 


Metodologia 

Para coletar os dados deste relatório, realizamos uma pesquisa online entre 4 e 14 de abril com 4.600 funcionários de pequenas ou médias empresas que trabalham remotamente como resposta à COVID-19. Os participantes, de vários setores empresariais e níveis hierárquicos, provinham dos seguintes países: Austrália, Brasil, Espanha, França, Alemanha, Itália, México, Holanda e Reino Unido.

Nota: O gráfico sobre os principais desafios do trabalho remoto tinha várias opções de resposta; a soma total das porcentagens, portanto, excede 100%.

Onderzoek thuiswerken wereldwijd – 55% denkt dat hun organisatie goed kan functioneren met permanent thuiswerkend personeel

onderzoek thuiswerken

Door COVID-19 ging de wereld plotseling anders werken. Het maakt niet uit of we op het continent van de kangoeroes, in het land van de tulpen, de stad van de liefde of de hoofdstad van het carnaval wonen: we zijn allemaal naar huis gestuurd om fulltime op afstand te werken. Producten en diensten moesten virtueel worden aangepast.

onderzoek thuiswerken

Er moest geleerd worden te werken met nieuwe software voor werken op afstand en we moesten wennen aan nieuwe vormen van communicatie met collega’s en managers. Een belangrijke uitdaging bij dat alles is de IT-beveiliging. Veel hackers grijpen de crisis aan om bedrijven aan te vallen en waardevolle gegevens te stelen. Thuiswerkers vormen een gemakkelijk doelwit voor deze criminelen.

Wereldwijd onderzoek naar thuiswerken

We wilden graag meer weten over de wereldwijde uitdagingen van thuiswerken, het gebruik van software daarbij en hoe de IT-beveiliging wordt aangepakt tijdens de pandemie. Daarom heeft Capterra een onderzoek over thuiswerken uitgevoerd onder 4600 medewerkers van kleine en middelgrote bedrijven in Australië, Brazilië, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, Mexico, Nederland en het Verenigd Koninkrijk die nu fulltime thuiswerken. Voor de resultaten van alleen Nederland verwijzen we naar onze eerder verschenen artikels over thuiswerken in coronatijd en IT-beveiliging in het mkb.

59% van het mkb wereldwijd ging fulltime thuiswerken

Thuis werken aan je eigen bureau met je favoriete muziek op de achtergrond, een kop lekkere koffie en geen last van kantoorgeluiden: bijna 60% van de werknemers over de hele wereld profiteert op dit moment van deze werkomstandigheden. In Nederland ligt dit percentage op 54%.

thuis werken wereldwijd

We wilden erachter komen wat mensen wereldwijd gezien de belangrijkste voordelen vinden van thuiswerken. Dit is de top 5:

 • Je hoeft niet te reizen
 • Je kunt je werktijden aanpassen aan je privéleven
 • Je draagt lekker vrijetijdskleding
 • Je bent productiever
 • Je kunt ook voor de kinderen en de huisdieren zorgen

Thuiswerken is de toekomst: 55% is van mening dat hun bedrijf kan functioneren met medewerkers die permanent op afstand werken

Door de crisis komt de digitale transformatie in een stroomversnelling. Bedrijven zien nu duidelijk hoe belangrijk het is om niet alleen producten en diensten aan te passen, maar ook de werkomstandigheden en de mindset. Thuiswerken was tot voor kort een recht voor slechts een klein aantal werknemers. Slechts 11% van de werknemers wereldwijd werkte tot nu toe altijd op afstand, blijkt uit het onderzoek.

De studie suggereert dat de crisis voor een verschuiving in het thuiswerkbeleid van het mkb zou kunnen zorgen. Een derde van de respondenten zegt na de crisis volledig vanuit huis te willen gaan werken en 55% is van mening dat hun bedrijf kan functioneren met medewerkers die permanent op afstand werken (in Nederland is dit respectievelijk 23% en 41%). De laatste cijfers van het CBS tonen dat in Nederland, in normale omstandigheden, 39% van de beroepsbevolking incidenteel of regelmatig vanuit huis werkt. Uit het onderzoek blijkt dat er veel meer medewerkers vanuit huis zouden willen werken.

Als zoveel mensen het prettig vinden om vanuit huis te werken en het management ziet dat de productiviteit er niet onder te lijden heeft, zullen in de toekomst steeds meer mensen thuis gaan werken.

onderzoek thuiswerken permanent

Gartner voorspelt dat generatie Z deze trend steeds meer zal afdwingen. Dit is de generatie die tussen 1995 en 2010 geboren is, ofwel de echte digital natives. Deze jongeren werken al hun hele leven digitaal samen en voor hen is niet persoonlijk contact maar digitaal contact de norm. Doordat generatie Z liever op afstand werkt, zal telewerk op den duur de standaard worden.

Tips voor een productief remote team

Brian Kropp (vicepresident van Gartner) heeft een paar tips voor hoe je je medewerkers kunt helpen om productief te blijven als ze thuis werken.

 1. Geef medewerkers de juiste tools: Zorg ervoor dat medewerkers over de technologie beschikken die ze nodig hebben om hun werk goed te doen. Hierbij gaat het om hardware en de juiste software voor teamsamenwerking.
 2. Focus op het resultaat, niet op de processen: Focus op wat medewerkers moeten bereiken. Stel duidelijke doelen op zodat mensen weten wat er van hen wordt verwacht. Focus daarop en niet op processen.
 3. Geef mensen meer erkenning: “In tijden waarin de normale werkroutine wordt verstoord, hebben medewerkers zo’n 30% meer behoefte aan erkenning voor hun bijdrage”, aldus Kropp. Erkenning kan bestaan uit een openbare bevestiging, tekenen van waardering, ontwikkelingskansen en kleine extraatjes.
 4. Communiceer in twee richtingen: Een dialoog in twee richtingen tussen managers en medewerkers is essentieel. Vooral in tijden van verandering is het belangrijk dat medewerkers de besluiten van hun organisatie en de implicaties hiervan begrijpen. Managers moeten inzicht hebben in de uitdagingen en zorgen van hun medewerkers.
 5. Vertrouw je medewerkers: Managers vinden het vaak lastig dat ze niet voortdurend in de gaten kunnen houden waarmee hun medewerkers bezig zijn. Het is belangrijk om dan niet te gaan micromanagen. Dat gaat ten koste van de motivatie van de medewerkers, die toch al onder druk staan. Laat zien dat je je mensen vertrouwt.

70% van de bedrijven wereldwijd is erin geslaagd zijn producten virtueel aan te passen

Sportscholen bieden online trainingsvideo’s, restaurants hebben nieuwe websites gemaakt zodat klanten eten online kunnen bestellen, makelaars gebruiken een webcam om huizen aan klanten te laten zien en leraren geven online les vanuit hun woonkamer.

digitale stroomversnelling

Het is indrukwekkend om te zien dat zoveel bedrijven over de hele wereld zich in zo’n korte tijd hebben aangepast aan de crisis. Uit ons onderzoek naar thuiswerken blijkt dat 70% van de bedrijven erin is geslaagd om hun producten of diensten deels of helemaal virtueel te leveren.  Het digitaliseren van je product of dienst via een website of app is echter een van de vele manieren om digitale inkomsten te genereren. Als je het aanbod van jouw bedrijf nog verder wilt transformeren, kunnen wij je helpen met de uitvoering daarvan.

Tips voor het genereren van digitale inkomsten

 Hung LeHong (vicepresident van Gartner) beschrijft 6 belangrijke manieren om nieuwe digitale inkomsten te genereren, hieronder oplopend van minder tot meer transformatief.

 1. Verkoop bestaande digitale activa: De eenvoudigste manier om te beginnen is het verkopen van digitale activa die je al hebt, zoals informatie of knowhow.
 2. Digitaliseer een product of dienst: Pas je product of dienst virtueel aan. Lever je producten digitaal of bied je diensten online aan.
 3. Verkoop op basis van betalen naar gebruik: Kopers zullen eerder geneigd zijn om je digitale activa te gebruiken als ze deze niet zelf hoeven aan te schaffen of te beheren.
 4. Bied kopers prijsvariaties aan op basis van gedeelde metrics: Bied flexibele prijzen voor een geslaagde verkoop of een bepaald serviceniveau.
 5. Start een platformbedrijf: Met een platformbedrijf kun je producten en diensten verhandelen zonder dat deze jouw eigendom hoeven te zijn en zonder dat jij ze zelf hoeft te distribueren. Een voorbeeld van zo’n soort bedrijf is Airbnb.
 6. Breid uit naar nieuwe sectoren: Gebruik je expertise in de ene sector om uit te breiden in een andere.

60% van de mkb-bedrijven wereldwijd moest software aanschaffen om thuiswerken mogelijk te maken

Als reactie op de crisis zijn bedrijven technologie anders gaan gebruiken. Ze hebben software aangeschaft voor werken op afstand en de medewerkers hebben daar snel mee leren werken. De data laten zien dat 60% van de bedrijven al nieuwe software heeft gekocht of geïnstalleerd om mensen thuis te laten werken of nog van plan is om dat te gaan doen. In ons land ligt dit percentage lager (54%).

Uit de enquête blijkt dat 64% van de medewerkers over de hele wereld gemakkelijk of heel gemakkelijk aan de slag kon met de nieuwe applicaties.

leren nieuwe technologie

Ook de software-infrastructuur is veranderd. Bedrijven investeren steeds meer in cloudtechnologie: 39% van de bedrijven wereldwijd gebruikt uitsluitend cloudproducten om werken op afstand te ondersteunen.

cloud gebruik

De volgende afbeelding laat zien welke tools op dit moment het meest worden gebruikt om thuis te werken.

meest gebruikte software coronacrisis

Let op: de meeste softwareproducten werden aangepast om het volgende mogelijk te maken:

Als je nieuwe software aanschaft, moet je ook investeren in IT-beveiliging, anders loop je een groter risico op cyberaanvallen. (Onderaan vind je enkele tips om een veilige werkomgeving te creëren.)

De grootste nadelen van thuiswerken zijn communicatieproblemen met collega’s en eenzaamheid

Veel mensen vinden het prettig om thuis te werken, maar er zijn ook nadelen. Het is belangrijk om deze aan te pakken om thuiswerken ook in de toekomst succesvol en productief te maken.

uitdagingen werken op afstand

De meerderheid van de bedrijven ondersteunt zijn medewerkers tijdens deze crisis met communicatiesoftware en relevante richtlijnen. Uit het onderzoek blijkt dat 37% van de bedrijven richtlijnen geeft voor communicatie en teammeetings. Dat is echter niet genoeg. Het zijn met name communicatieproblemen met teamleden waar medewerkers over de hele wereld tegenaan lopen.

Tips voor het verbeteren van de communicatie op afstand

We hebben 5 tips voor je om de communicatie binnen je team te verbeteren:

 1. Plan updatemeetings: Plan dagelijkse korte meetings (of wekelijkse updatemeetings met kleinere teams), zodat alle teamleden de informatie krijgen die ze nodig hebben en het overzicht houden over taken, voortgang, veranderingen enzovoort.
 2. Geef mensen de ruimte om bij te kletsen: Plan voor of na officiële meetings even wat tijd in om gewoon te kletsen. Gebruik een videoconferentietool om werknemers de mogelijk te geven om bij te praten over andere dingen dan werk en deel persoonlijke interesses.
 3. Plan brainstormsessies: Plan vaste tijden (tweewekelijks of maandelijks) waarop teams kunnen praten over het verbeteren van processen en nieuwe ideeën kunnen bedenken. Met name in tijden van verandering is er ruimte voor en behoefte aan nieuwe ideeën.
 4. Kies de juiste tool: Gebruik niet voor alles een berichtenapp en voorkom eindeloze e-mailthreads als dat teveel tijd kost. Soms is gewoon een telefoongesprek van een paar minuten genoeg.
 5. Het moet ook leuk blijven: Organiseer virtuele activiteiten zoals een virtuele borrel, een  pub quiz, een filmavond of een virtuele escape room.

Werelwdij onderzoek vanuit huis werken

Slechts 36% van de medewerkers gebruikt sterke wachtwoorden

Een van de belangrijkste voorwaarden voor thuiswerken is een veilige werkomgeving. Wij raden de volgende 5 stappen aan voor een goede IT-beveiliging binnen jouw bedrijf.

40% van de medewerkers wereldwijd werkt op privé-apparatuur nu ze thuis werken. In Nederland is dat zelfs 46%.
 1. Het wordt sterk aanbevolen om niet hetzelfde apparaat te gebruiken voor werk- en privédoeleinden. Als je dat wel doet, is het risico op aanvallen groter en geef je criminelen de kans om waardevolle data te stelen.
Slechts 39% van alle medewerkers heeft antivirussoftware geïnstalleerd. In Nederland is dat 43%.

2. Investeer in beveiligingssoftware zoals antivirus en firewalls. Deze twee moeten in elk bedrijf standaard zijn. Denk daarnaast ook eens na over netwerkbewaking en endpointbescherming.

Tip: installeer beveiligingssoftware op alle privéapparaten die worden gebruikt voor toegang tot bedrijfsgegevens (laptop, tablet, smartphone).

32% is ooit slachtoffer geweest van een phishingaanval, waarvan 49% tijdens het werken thuis plaatsvond. In Nederland is dit respectievelijk 21% en 50%.
Wereldwijd gebruikt slechts 22% e-mailbeveiliging.

3. In de meeste bedrijven is e-mail een van de belangrijkste communicatiemethoden. Helaas is het ook een van de minst veilige. Software voor e-mailbeveiliging kan helpen het risico op phishingaanvallen te verkleinen. Deze software identificeert e-mail met kwaadaardige bedoelingen en filtert die eruit.

Tip: bedrijven kunnen een phishingtest uitvoeren om erachter te komen hoe groot de kans is dat hun medewerkers in e-mailphishing trappen.

Minder dan een derde van de bedrijven gebruikt een VPN.

4. Implementeer een VPN, zeker als er tijdens het werken op afstand gevoelige bedrijfsgegevens worden overgedragen. Een VPN zorgt voor een versleutelde internetverbinding die voorkomt dat derden de netwerkactiviteit kunnen bekijken.

Van alle werknemers wereldwijd gebruikt slechts 36% sterke wachtwoorden, die uit willekeurige letters, cijfers en tekens bestaan. In Nederland nog minder (33%).
29% gebruikt een wachtwoordmanager. In Nederland gebruiken iets meer mensen dit (32%).

5. Goed wachtwoordbeheer is essentieel om cyberaanvallen te voorkomen. Bedrijven moeten deze tijd gebruiken om hun medewerkers voor te lichten over het belang van sterke wachtwoorden. Een wachtwoordmanager is de veiligste en handigste oplossing, die het bovendien gemakkelijk maakt om wachtwoorden met collega’s te delen.

Tip: Koop een wachtwoordmanager die Two-Factor Authentication ofwel tweeledige verificatie biedt. De verificatie wordt niet automatisch geactiveerd, dus je moet dit wel vooraf instellen.

In de volgende afbeelding zie je hoe thuiswerkers over de hele wereld hun wachtwoorden beheren:

cybersecurity thuiswerken

Mondiaal gezien hebben bedrijven zich zeer snel aangepast aan de crisis, zeker als je bedenkt dat veel bedrijven nog een grote achterstand hadden op het gebied van digitale transformatie. De coronacrisis heeft dus toch nog een zilveren randje, namelijk de sterke toename van de digitalisering in onze economie. En ook al valt er nog veel te verbeteren, te leren en te digitaliseren, we mogen nu al trots zijn op onszelf!

Op zoek naar software voor thuiswerken? Bekijk onze lijst met de beste software voor thuiswerken.

*Methodologie van onderzoek

 Om de data voor dit rapport te verzamelen hebben we tussen 4 april 2020 en 14 april 2020 een online enquête gehouden onder 4600 medewerkers van kleine of middelgrote bedrijven die door COVID-19 thuis werken. De deelnemers waren afkomstig uit verschillende sectoren en hadden uiteenlopende functieniveaus.

Opmerking: de afbeelding over de grootste nadelen van thuiswerken is gebaseerd op verschillende antwoordopties, waardoor de som van de percentages hoger is dan 100%.

What Is A Virtual Data Room? Plus The Tools & Tips For Setting Yours Up

What is a virtual dataroom

With COVID-19 continuing, a large part of the working population is performing their 9-5 online from the comfort of their own home. But many entrepreneurs are now aware that not all of the data they need is accessible online from home. In some cases, it’s because it’s confidential. For others, it’s because they didn’t store data on a central server.

A virtual data room, whereby businesses can store data securely in one place, offers companies a valuable solution for managing a distributed workforce. 

What is a virtual dataroom

What is a virtual data room (VDR)?

A virtual data room is a highly secured online archive to store documents. This includes confidential documents such as financial transactions, insurance documents, patents; and other due diligence documents. A VDR essentially houses all documents that are important for your business. VDRs are increasingly used today by:

 • Banks, insurance and other financial institutions
 • Lawyers, consultancy and accountancy firms
 • Real estate, trade and brokerage
 • Large and small companies that want to share confidential documents online with employees, business partners or customers.

What benefits can SMEs experience by using a VDR?

Key advantages of a VDR are security and central availability, including:

 • Advanced multi-level authentication procedures to prevent hackers from accessing your documents.
 • Advanced encryption for the transfer and storage of data.
 • Access rights determine which staff members are authorised to carry out particular actions.
 • Having everything in one central location (which staff can reach at all times from anywhere.)
 • Registering and reporting changes in documents (who changed what, and at what time).

Information sharing 

You can share VDR documents with people inside and outside the company. An administrator determines which documents are shareable and with who. They also determine access rights, such as who can read, change, upload or download, documents. This is useful when working in the cloud for management and employees, but possibly also for customers. For example, they can view their own contracts and delivery terms.

Temporary virtual data rooms

A virtual data room doesn’t have to be set up for life. You can temporarily rent a data room for purposes such as contract negotiations with a large customer, an audit, or a special project. It saves travel and accommodation costs, and parties can exchange and work in documents directly and confidentially. 

What are the key differences between VDR and cloud storage

Businesses in Australia have a wide selection of (free) cloud storages available to them today, including OneDrive, Dropbox, Google Drive and iCloud. The three main major differences between generic cloud storage and a VDR are:

 1. VDRs meet the highest safety standards. The opportunity for cybercriminals to steal data is (almost) zero. The software uses advanced encryption and bit keys during data transfer and storage. The files can only be read by authorised persons. With generic cloud storage, these protections are not available.
 2. VDRs have document management software. It registers and reports all actions that occur within a document.

Steps to set up a virtual data room

Setting up a VDR starts with a thorough inventory of the data you want to include. This gives you a good overview of the size of the VDR you require. From this, you can start to look for a provider. In addition to the price, you should consider a number of factors:

 1. Security: Choose a provider that uses a high level of encryption; at least a two-step authentication procedure.
 2. Document management and control: What functionality does the VDR offer, what are the options for recording authorisations for persons and documents, and what reporting options are there.
 3. Ease of use and accessibility: Can you also access it with a smartphone or tablet? What happens if many users want to work at the same time.
 4. Support: 24/7 support is particularly useful if you operate in international markets.

5 VDR options for SMEs in Australia

VDR software is a cloud software, so you don’t have to install anything: An internet connection is enough. To help you find a VDR provider, we have selected five options for you. Find the detailed methodology at the bottom of this page.

The five tools mentioned meet the following basic conditions:

 • Suitable for SMEs 
 • Web-based, but it is also available via a smartphone or tablet (Android and iOS)
 • Use a security system with at least a two-step authentication procedure.

1. iDeals Virtual Data Room

iDeals Virtual Data Room interface
iDeals Virtual Data Room permission granting interface (Source)

This is a data room with extensive functionality, including protecting documents against screenshots and photos. Setting up this data room doesn’t require extensive IT knowledge. In addition, iDeals offers free training with the Pro and Business packages to its users. You can work with the iDeals data room from AUD$150.00 per month (annual billing) which gives you:

 • 30-day free trial
 • Maximum 500 MB of storage
 • Maximum 10 users, 2 administrators and one project room
 • Drag-and-Drop function to easily and quickly move files to the data room.

Read more

2. Clinked

Clinked profile and dashboard
User dashboard for Clinked virtual data room (Source)

Clinked is a simple platform that’s quick to set up, with a clear dashboard that provides direct insight into activities of (project) groups and accounts. For important files, you can stay updated via email notifications. Clinked’s data room starts from AUD$140 per month and offers:

 • 10-day trial with 10 users
 • 100 GB storage
 • Up to 100 users, unlimited ‘fellow users’
 • Integration with Zapier is possible for expansion and integration with other platforms.

Read more

3. Box

Box user activity dashboard
User activity dashboard on Box (Source)

Box is a somewhat lighter software but offers more than enough possibilities to experience working with data rooms. Users report some challenges with the upload speed, but with the most basic version, you can rent a virtual data room for AUD$7.50 per month, per user. For this, you get the following features:

 • 14-day trial period
 • 100 GB storage
 • Maximum 10 users 
 • Box is always free with one user, which works well for freelancers.

Read more

4. Onehub

Onehub new user setup
The setup process for new users on Onehub (Source)

Onehub distinguishes between paid users and free users. Free users can only view, print and download, and their number can be up to 200. The platform integrates with Microsoft OneDrive and Google Drive. A clear dashboard immediately gives users a good overview of the actions in their virtual workspace. The most basic plan costs AUD$23.00 per month and includes:

 • 14-day trial period
 • Maximum 3 paid users (+ 200 free users) with a maximum of 50 workspaces
 • Maximum 1 TB of storage
 • 20% discount to non-profit organisations and schools.

Read more

5. Koofr

Koofr data synchronisation
Koofr data synchronisation (Source)

With Koofr, you can connect your existing accounts to various online storages, such as Microsoft OneDrive or Google Drive. If you have the Koofr app on your smartphone or desktop, you can automatically synchronise all documents and photos. It is a limited data room, but a good option to try out for the first time. There is a free version that gives you 2 GB of storage. The simplest paid version costs AUD$10 per year, with the following features:

 • 10 GB storage
 • Unlimited sharing of (password protected) links to documents
 • Unlimited file size.

Read more

Want to know more? Check out our catalogue of virtual data room software to discover more products.

*Methodology

The above tools were chosen according to the following criteria:

 • Suitable for SMEs
 • Customer rating of 4.5 stars or more on GetApp
 • Available on Android and iPhone
 • Web-based
 • With a mobile web app

Note: the five software platforms have been listed in a randomised order.

Die Top 7 kostenlosen und Open-Source Datenbank-Softwarelösungen

Datenbank Software

Update 11. Mai 2020: Die kostenlosen und Open-Source Datenbank-Softwarelösungen dieser Liste wurden aktualisiert.

Die Top 7 kostenlosen und Open-Source Datenbank-Softwarelösungen

Ich mag Pizza. Nein, das stimmt nicht: Ich liebe Pizza. Besonders, wenn sie kostenlos ist. Unglücklicherweise musste ich auf meiner Reise durch das endlose Labyrinth des Erwachsenwerdens lernen, dass Pizza nicht immer kostenlos ist.

Ganz anders sieht es allerdings in der Welt der Datenbankmanagementsoftware aus: Kostenlose und Open Source Datenbanksoftware gibt es in Vielfalt.

Datenbank Software

Schließlich ist das Budget von IT-Abteilungen oft genug nicht gerade riesig und Kosteneinsparungen sind immer ein gutes Mittel, um im Geschäft zu bleiben und die IT schuldenfrei zu halten. Jeder mag Dinge, die nichts kosten.

Denkt noch einmal intensiv daran, wie lecker geschmolzener Gratis-Mozzarella schmeckt, und lasst uns einen Blick auf diese sieben fantastischen kostenlosen und Open-Source Datenbanksoftware-Lösungen werfen, um dem Budget Ihrer Abteilung einen Gefallen zu tun.

Die Top 7 kostenlosen und Open-Source Datenbank-Softwarelösungen

CUBRID

CUBRID Datenbank Software

CUBRID ist eine hervorragende kostenlose Open Source-Option, die speziell für Webanwendungen optimiert wurde. Das ist besonders nützlich, wenn komplexe Webdienste große Datenmengen verarbeiten und umfangreiche gleichzeitige Anfragen generieren. Diese Lösung ist in C implementiert.

Vorteile

 • Multiple Granularity Locking
 • Online-Backup
 • GUI-Tools und Treiber für die Programmiersprachen
  • JDBC, PHP, Python, Perl und Ruby
 • Auto-Failover-Funktion mit rund um die Uhr verfügbarem Online-Webservice
 • Unterstützung von nativem DB-Sharding für horizontale/vertikale Skalierbarkeit
  • Große Systeme verteilen Daten über mehrere Datenbankinstanzen
 • Datenbankreplikation und Transaktionskonsistenz

Nachteile

 • Funktioniert nicht auf Apple-Systemen
 • Kein Skript-Debugger
 • Anleitung nur auf Englisch verfügbar (ältere Versionen auch Koreanisch, falls das weiterhilft)
 • Wenig Community. Das frühere Forum wurde wenig genutzt. Jetzt wurde umgestellt auf Reddit, aber bisher hat das Subreddit nur 27 Mitglieder (Stand: April 2020)

Mehr dazu

Firebird

Firebird Datenbank Software

Diese relationale Datenbank wird bereits seit 1981 (unter verschiedenen Namen) in Produktionssystemen eingesetzt und biete viele ANSI SQL-Standards. Firebird kann auf Linux, Windows und verschiedenen Unix-Plattformen ausgeführt werden.

Vorteile

 • Trace API für das Echtzeit-Monitoring
 • Windows Trusted Authentication
 • Vier unterstützte Architekturen:
  • SuperClassic, Classic, SuperServer und Embedded
 • Zahlreiche Entwicklungstools:
  • Kommerzielle Tools: FIBPlus und IBObjects
 • Automatische Sweep-Option zum Bereinigen der Datenbank
 • Ereignisbenachrichtigungen von Datenbank-Auslösern und gespeicherten Prozeduren
 • Gratis-Support durch die große globale Firebird Community
 • Läuft unter Windows, Linux, Android und macOS X

Nachteile

 • Integrierte Replikationsunterstützung ist nicht enthalten (nur als Addon)
 • Keine temporären Tabellen und keine Integration in andere Datenbanksysteme
 • Windows Authentifizierung ist mangelhaft im Vergleich zu anderen Open Source-Lösungen
 • Großer Funktionsumfang macht die Dinge manchmal etwas komplexer als nötig

Mehr dazu

MariaDB

MariaDB Datenbank Software

MariaDB wurde von den ursprünglichen Entwicklern von MySQL entwickelt und wird von Technologiegiganten wie Wikipedia, Facebook und sogar Google eingesetzt. MariaDB ist ein Datenbankserver, der die Funktionen von MySQL direkt ersetzen kann. Sicherheit wird groß geschrieben und hat für die Entwickler von MariaDB höchste Priorität. Bei jeder Veröffentlichung integrieren die Entwickler außerdem sämtliche MySQL-Sicherheitspatches und verbessern sie bei Bedarf.

Vorteile

 • Hohe Skalierbarkeit und einfache Integration
 • Echtzeit-Zugriff
 • Kernfunktionen von MySQL
 • Wer MySQL kann, kann MariaDB
 • Alternative Speicher-Engines, Server-Optimierungen und Patches
 • Umfangreiche Wissensdatenbank, die im Laufe der 20 Jahre zusammengestellt wurde, in denen MariaDB betrieben wird

Nachteile

 • Kein Plugin für die Passwortkomplexität
 • Keine memcached-Schnittstelle
 • Kein Optimierer-Trace

Mehr dazu

MongoDB

MongoDB Datenbank Software

MongoDB wurde 2007 gegründet und ist als „Datenbank für große Ideen“ bekannt. Die Entwickler von MongoDB stehen auch hinter DoubleClick, ShopWiki und Gilt Groupe, außerdem unterstützen es bekannten Investoren wie Fidelity Investments, The Goldman Sachs Group, Inc. und Intel Capital. Seit der Gründung wurde MongoDB 20 Millionen Mal heruntergeladen und wird von über 1.000 Partnern unterstützt. Diese Partner teilen die Überzeugung der kostenlosen Open Source-Lösung, dass Programmierung und Datenbanken einfach und natürlich sein sollten.

Vorteile

 • Dokumentenvalidierung
 • Verschlüsselte Speicher-Engine
 • Häufige Anwendungsfälle:
 • Echtzeit-Apps mit In-Memory-Speicher-Engine (Beta)
 • Reduziert die Zeit zwischen Primärausfall und Wiederherstellung

Nachteile

 • Nicht für Anwendungen geeignet, die komplexe Transaktionen erfordern
 • Kein direkter Ersatz für Altanwendungen

Mehr dazu

MySQL

MySQL Datenbank Software

MySQL ist seit 1995 auf dem Markt und gehört mittlerweile Oracle. Es ist zwar Open-Source, doch es stehen auch unterschiedliche kostenpflichtige Versionen zur Verfügung, die zusätzliche Funktionen wie beispielsweise Cluster-Georeplikation und automatische Skalierung bieten. MySQL ist ein Branchenstandard und somit auch mit nahezu jedem Betriebssystem kompatibel. Es wurde in C und C++ geschrieben. Die Lösung ist eine hervorragende Option für internationale Nutzer, da der Server Fehlermeldungen in mehreren Sprachen ausgeben kann und mehrere unterschiedliche Zeichensätze unterstützt werden.

Vorteile

 • Host-basierte Verifikation
 • Kann auch verwendet werden, wenn kein Netzwerk verfügbar ist
 • Flexibles Berechtigungs- und Passwortsystem
 • Sicherheitsverschlüsselung jedes Passwort-Datenverkehrs
 • Bibliothek, die in eigenständige Anwendungen eingebettet werden kann
 • Bietet Server als separates Programm für Client/Server-Netzwerkumgebungen

Nachteile

 • Von Oracle übernommen:
  • Benutzer haben den Eindruck, MySQL könne nicht mehr als kostenlos und Open-Source gelten
  • Nicht mehr communitybasiert
  • Mitglieder können keine Bugs beheben und Patches erstellen
  • Fällt aufgrund langsamer Updates hinter anderen zurück

Mehr dazu

PostgreSQL

PostgreSQL Datenbank Software

PostgreSQL ist eine weitere hervorragende Open-Source Option, die seit über 15 Jahren aktiv entwickelt wird und auf allen großen Betriebssystemen einschließlich Linux, UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) und Windows genutzt werden kann. Außerdem erfüllt PostgreSQL vollständig die ACID-Compliance (Atomarität, Konsistenz, Isolation und Dauerhaftigkeit).

Vorteile

 • Erstellen benutzerdefinierter Datentypen und Abfragemethoden
 • Framework ermöglicht die Definition und Erstellung eigener benutzerdefinierter Datentypen
 • Führt gespeicherte Prozeduren in mehr als einem Dutzend Programmiersprachen aus:
  • Java, Perl, Python, Ruby, Tcl, C/C++ sowie das eigene PL/pgSQL
 • GiST-System (Generalized Search Tree)
  • Vereint unterschiedliche Sortier- und Suchalgorithmen:
   • B-Baum, B+-Baum, R-Baum, Partialsummen-Bäume und gestufte B-Bäume
 • Erstellung von Erweiterungen wie CitusDB für mehr Parallelismus, ohne den Code von Postgres zu ändern

Nachteile

 • MVCC-System erfordert regelmäßige Wartung per „VACUUM“-Prozess
  • Probleme in Umgebungen mit hoher Transaktionsrate
 • Entwicklung erfolgt durch breite Community
  • Verbesserungen sind relativ aufwendig

Mehr dazu

SQLite

SQLite Datenbank Software

SQLite besteht seit 2000 und bezeichnet sich selbst als die weltweit am häufigsten bereitgestellte Datenbank. Bekannte Unternehmen wie Apple, Facebook, Microsoft und Google haben das Tool bereits eingesetzt. Jede Veröffentlichung wird sorgfältig getestet, um ihre Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Falls es doch einmal Bugs geben sollte, gehen die Entwickler von SQLite ehrlich mit potentiellen Mängeln um und veröffentlichen Bug-Listen sowie Auflistungen der Code-Änderungen für jede Veröffentlichung.

Vorteile

 • Kein separater Serverprozess
 • Plattformübergreifendes Dateiformat
 • Kompakte Bibliothek: Läuft schneller, sogar mit mehr Arbeitsspeicher
 • Transaktionen sind ACID-konform
 • Professioneller Support ist verfügbar

Nachteile

 • Nicht empfohlen für:
  • Client/Server-Anwendungen
  • Websites mit großem Volumen
  • Große Datensätze
  • Hohe Nichtsequentialität

Mehr dazu

Ideen?

Habe ich wichtige Vor- oder Nachteile der oben genannten Lösungen vergessen? Kennst du noch bessere kostenlose Software-Alternativen für das Datenbankmanagement? Dann erzähle es in den Kommentaren.

Bist du auf dieser Liste nicht fündig geworden? Dann sieh dir unsere umfassende Liste an Datenbankmanagement-Software an!

De 4 beste Spiceworks-alternatieven voor IT-helpdesk

IT-help desk

IT-help desk

Spiceworks is niet de enige optie: bekijk eens deze 4 producten voor uw IT-helpdesk.

Spiceworks kan een fantastisch product zijn om uw IT-helpdesk te beheren. Capterra-reviewers geven de software een hoge score: het product is gratis met kosteloze klantenondersteuning en het heeft vele essentiële helpdeskfuncties zoals ticketingbeheer, beheer door e-mailondersteuning en beheer van een knowledge base.

Maar ondanks al deze voordelen is Spiceworks wellicht toch niet de beste keuze voor uw IT-helpdesk. Het product kan zelfs duurder blijken uit te vallen dan sommige betaalde producten.

Hoe kan dat?

 • Spiceworks verdient geld met advertenties, maar juist die advertenties kunnen voor bepaalde zakelijke gebruikers een belemmering vormen. En omdat er geen betaalde versie van het product is, kun je ze ook niet weghalen.
 • Er zijn andere producten met geavanceerde functies die beter aansluiten bij wat je precies nodig hebt. Zo biedt Spiceworks geen SLA-tracking en live chat, waardoor het product niet geschikt is voor bedrijven die juist die functies nodig hebben.
 • Als je dan uiteindelijk naar een ander product moet overschakelen omdat Spiceworks niet aan je behoefte voldoet of bepaalde functies mist, kost je dat tijd, geld en moeite vanwege de bestede uren aan implementatie en training.

Spiceworks is dan wel gratis, maar er zijn alternatieven die meer rendement opleveren.

We hebben zo’n 190 verschillende oplossingen voor helpdesksoftware geanalyseerd voor een overzicht van de beste Spiceworks-alternatieven voor je bedrijf.

Selectiecriteria van IT-helpdesk systemen

Dit zijn de criteria aan de hand waarvan we de alternatieven voor Spiceworks hebben bepaald:

 • Vergelijkbare prijzen: Wat rendement betreft, moet elk alternatief een beginprijs van minder dan $ 20 per agent, per maand hebben.
 • Spiceworks-kernfuncties: Het product moet de kernfuncties van Spiceworks bieden: ticketing, workflowmanagement, incidenten bijhouden en rapportage.
 • Prijzen geschikt voor het mkb: Het product moet minimaal één tarief hebben dat toegespitst is op het mkb.
 • Minimaal 20 gebruikersreviews op de site van Capterra gedurende de afgelopen twee jaar: Dat zorgt ervoor dat er voldoende reviews zijn om de plus- en minpunten van de producten goed te kunnen afwegen.
 • Hoge score voor Functionaliteit: Het product moet op Capterra een score hebben van minimaal 4,2 op een schaal van 1 tot 5.
 • Hoge algemene rating: Het product moet op Capterra een score hebben van minimaal 4 op een schaal van 1 tot 5.

De 4 beste Spiceworks-alternatieven

Op basis van onze analyse zijn dit de beste alternatieven voor Spiceworks (in alfabetische volgorde).

IT-helpdesk alernatieven op Spiceworks

1. Freshservice: Oplossing voor IT-helpdesk (ITSM) en servicedesk

IT-helpdeskBeginprijs: € 26
Score voor Functionaliteit: 4,3/ 5
Reviews: 2.164

Ticketin workflow IT-helpdesk

 

Freshservice is een cloudoplossing voor IT-helpdesks voor bedrijven van elke grootte. De belangrijkste functies zijn bijhouden van incidenten, beheer van knowledge bases, SLA-beheer, rapportage, contractbeheer en gebruik van auditlogboeken.

Het meest onderscheidende kenmerk van Freshservice is dat je regels voor ticktettoewijzing in een visuele workflow kunt maken en de werkbelasting voor elke fase kunt bekijken.

Pluspunten

 • Capterra-reviewersvinden dat het product gemakkelijk is te installeren en implementeren. Bovendien hadden ze de functies snel onder de knie.
 • Gebruikers zijn positief over de rapportage- en dashboardfuncties omdat die een overzichtelijk beeld van agents en tickets geven.

Minpunten

 • Sommige gebruikers geven aan dat ze niet altijd assets konden vinden met behulp van trefwoorden in de zoekfunctie.
 • Enkele gebruikers vinden dat het product met meer systemen voor klantenondersteuning zou moeten kunnen integreren.

Hoeveel kost Freshservice?

Freshservice is verkrijgbaar in vier bonnementsvormen: BlossomGardenEstate en Forest. Prijzen variëren van € 26 tot € 77 per agent, per maand.

Meer informatie

2. Lansweeper: Oplossing voor IT-helpdesks en assetbeheer

SLA in IT-helpdeskBeginprijs: gratis tot 100 assets, € 1 per asset per jaar
Score voor Functionaliteit: 4,6/ 5
Reviews:  43

SLA's in IT-servicedesk Lansweeeper

Lansweeper is een oplossing voor IT-assetbeheer en servicedesks voor bedrijven van elke grootte. Enkele van de erin opgenomen functies zijn e-mailticketing, SLA-beheer, ticketbeheer voor websites, samenwerking tussen agents, rapportage en toegang op basis van rollen.

Het sterke punt van de IT-servicedesk van Lansweeper is de naadloze integratie met systemen voor assetbeheer. Hiermee kunnen agents IT-assets zoeken en beheren vanuit de interface van de helpdesk.

Pluspunten

 • Capterra-reviewers vinden dat de interface en functies van het product gemakkelijk zijn aan te passen aan hun zakelijke behoeften.
 • Volgens gebruikers is de ticketingfunctionaliteit van het product gemakkelijk te leren en eenvoudig in gebruik.

Minpunten

 • Gebruikers melden dat de rapportagefunctionaliteit van het product moeilijk onder de knie te krijgen is en zijn van mening dat de interface eenvoudiger had gekund.
 • Sommige gebruikers zouden graag een functionaliteit als ticketplanning hebben gezien.

Hoeveel kost Lansweeper?

Lansweeper kent vier abonnementsvormen: Free en Enterprise. De software is gratis tot 100 assets, voor meer dan 100 assets betaal je € 1 per asset per jaar bij.

Meer informatie 

3. ServiceDesk Plus: Servicedesksoftware voor het volgen van IT-incidenten

servicedeskplus

Beginprijs: € 0 tot € 50 per technicus per maand
Score voor Functionaliteit: 4,4/ 5
Reviews: 140 +

IT servicedesk plus

ServiceDesk Plus van ManageEngine (onderdeel van Zoho Corporation) is een oplossing voor IT-helpdesks voor bedrijven van elke grootte. Het product is verkrijgbaar in een cloudversie en een lokaal te installeren versie. Belangrijke functies zijn workflows voor IT-servicebeheer, incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingsbeheer, assetbeheer en rapportage.

Het onderscheidende kenmerk van de IT-helpdesk van ServiceDesk Plus is de functie voor projectmanagement waarmee gebruikers helpdeskprojecten kunnen maken met behulp van standaardsjablonen en de voortgang kunnen bijhouden in een Gantt-grafiek en met overzichtskaarten van projecten.

Pluspunten*

 • Capterra-reviewers vinden dat de ticketing- en rapportagefuncties van ServiceDesk gemakkelijk zijn aan te passen aan hun zakelijke behoeften.
 • Gebruikers vinden de functie voor contractbeheer handig omdat ze hiermee de status van actieve contracten kunnen volgen en een waarschuwing krijgen kort voordat een contract afloopt.

Minpunten

 • Gebruikers vinden dat de interface van het product eenvoudiger had gekund en dat de navigatie niet zo gemakkelijk is.
 • Sommige gebruikers melden dat er voor bepaalde functies geen handleidingen en trainingsmateriaal voorhanden zijn.

Hoeveel kost ServiceDesk?

ServiceDesk Plus kent drie abonnementsvormen: Standard, Professional en Enterprise. Prijzen variëren van $ 0 tot $ 50 per technicus, per maand.

Meer informatie 

4. Zendesk: IT-helpdesksoftware met krachtige self-service functionaliteit

 

Zendesk

Beginprijs: € 5
Score voor Functionaliteit: 4,3/ 5
Reviews: 2.362+

Ticketing IT-helpdesk Zendesk

Zendesk is een cloudoplossing voor IT-helpdesks voor bedrijven van elke grootte. Het product is bedoeld voor algemeen helpdeskgebruik, maar het biedt ook een oplossing voor ITSM (IT Service Management) voor het bijhouden van incidenten, rapportage, ticketing en ondersteuning via meerdere kanalen.

Het onderscheidende kenmerk van Zendesk is de self-service functionaliteit, waarmee medewerkers tickets kunnen verzenden via e-mail, webforums, chatten of een mobiele telefoon en hun status in een webinterface kunnen bekijken.

 Pluspunten*

 • Capterra-reviewers vinden de ticketingfuncties van Zendesk gemakkelijk te leren en gebruiken.
 • Gebruikers melden dat de zoekfunctionaliteit goed werkt voor het vinden van assets.

 Minpunten

 • Enkele gebruikers melden dat er in Zendesk bepaalde ticketingfuncties ontbreken, zoals het doorsturen van tickets naar een externe service.
 • Sommige gebruikers melden dat het laden van rapporten en dashboards lang kan duren.

Hoeveel kost Zendesk?

Zendesk kent vijf bonnementsvormen: EssentialTeamProfessionalEnterprise en Elite. Prijzen variëren van € 5 tot € 99 per agent, per maand.

Meer informatie 

Maak je keuze: Voor welk Spiceworks-alternatief kies jij?

Nadat je de lijst hierboven hebt doorgewerkt, is de volgende stap het kiezen van het product dat het beste bij de behoeften van jouw bedrijf aansluit. Volg deze stappen om te bepalen welke IT-helpdesk-oplossing het meest geschikt is voor jou:

 • Vergelijk functies: Omdat het ontbreken van bepaalde functies een van de voornaamste redenen is dat je geïnteresseerd bent in alternatieven voor Spiceworks, let er dan ook goed op dat de producten die je uiteindelijk hebt geselecteerd, die functies daadwerkelijk bevatten.
 • Stel een budget in: Stel een jaarbudget in voor een oplossing voor helpdesksoftware. Bereken de total cost of ownership van elk van de producten en beperk je tot de producten die binnen je budget passen.
 • Lees reviews: Nadat je de producten hebt geselecteerd die de door jou vereiste functies hebben en binnen je budget passen, neem dan de gebruikersreviews op Capterra door om te zien wat de ervaringen zijn van collega’s in jouw branche.

Als je op dit moment een IT-helpdeskoplossing hebt die niet goed werkt of als je een ander product in gedachten hebt, laat ons dat dan weten in het gedeelte voor opmerkingen hieronder.

Wil je meer weten? Bekijk dan onze online catalogus met een uitgebreid aanbod aan software voor ICT-beheer.

*Disclaimers

De vermelde plus- en minpunten zijn gebaseerd op functies die worden vermeld op de website van het product en op gebruikersreviews van het product op Capterra, GetApp en Software Advice. Ze vertegenwoordigen niet het standpunt van, en houden geen onderschrijving in door, Capterra of haar dochterondernemingen.

De toepasselijke bedrijfsgrootten zijn bepaald aan de hand van de bedrijfsgrootte van de reviewers.

Coronavírus expõe falhas na segurança da informação nas empresas

segurança da informação nas empresas

Com o coronavírus obrigando trabalhadores de todo o país a adotarem o home office, milhares de empresários se depararam pela primeira vez com os desafios de lidar com a segurança da informação nas empresas em ambientes remotos.

segurança da informação nas empresas

De acordo com um estudo feito pelo Capterra, a crise da Covid-19 colocou em evidência a falta de preparo em diversos aspectos ligados à cibersegurança por parte tanto de trabalhadores como também dos que comandam pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil –representando um risco para os negócios.   

Os dados integram a segunda parte de um levantamento entre as PMEs brasileiras sobre a adoção do teletrabalho durante a pandemia em que foram ouvidos 481 profissionais de empresas com 1 a 250 funcionários de todas as regiões do país entre os dias 3 e 4 de abril.

Para entender como as PMEs se adaptaram a essa nova realidade, o Capterra investigou o nível de preparo tanto de empresários como de trabalhadores em quatro das principais áreas relacionadas ao tema: 

 • Software: apenas 39% dizem ter um antivírus instalado em seu computador. 
 • Hardware: metade dos trabalhadores dizem estar usando apenas dispositivos pessoais para o home office.
 • Gerenciamento de senhas: apenas 49% dos trabalhadores afirmam possuir alguma senha altamente segura, com letras, números e caracteres aleatórios.
 • Treinamento em TI: somente 31% dizem que a empresa adotou políticas especiais de segurança de TI para o trabalho remoto.

Antivírus: 61% trabalham sem um software de proteção

Seis de cada dez entrevistados afirmam não ter um antivírus instalado em suas máquinas. Trabalhar nessas condições, especialmente para aqueles que lidam com informações sensíveis ou de clientes, é extremamente perigoso. 

Além disso, segundo a pesquisa, metade dos trabalhadores diz estar usando apenas dispositivos pessoais para o home office.

home office Equipamentos usados

Principalmente para aqueles que trabalham com dispositivos pessoais, a empresa deve garantir que softwares antivírus sejam instalados nas máquinas o quanto antes. 

Para aqueles que trabalham de casa com computadores da empresa, são aconselhadas ferramentas mais robustas, como softwares de proteção endpoint.

Outras formas de proteção incluem: 

 • Instalação de um serviço de VPN, que aumenta a segurança  da informação nas empresas ao fornecer uma conexão criptografada à Internet que impede que terceiros visualizem a atividade da rede.

seguranca digital VPN

segurança digital dois fatores

 • Instalação de um firewall para a proteção da rede da empresa.

segurança digital firewall

O gráfico abaixo mostra as cinco principais ações adotadas por profissionais para manter a segurança no home office:

segurança informação empresas acoes seguranca

Senhas fracas aumentam risco de ataques

A questão da segurança das senhas é, sem dúvida, um dos pontos mais preocupantes. 

Segundo o estudo, apenas 49% dos trabalhadores afirmam possuir alguma senha altamente segura, com letras, números e caracteres aleatórios; 20% dizem adotar códigos com nomes e 13%, com palavras completas, considerados muito inseguros.

segurança informação empresas principais elementos

Além disso, 46% dos entrevistados afirmam ter apenas uma senha principal para diversos sites e 49% compartilham a mesma senha entre contas pessoais e de trabalho.

segurança digital empresas senha principal

Um dos dados mais preocupantes, porém, diz respeito à maneira como os funcionários  guardam as suas senhas, com 42% afirmando ser a memória o seu principal método de gerenciamento. 

Ainda mais preocupante é o fato de 15% dos entrevistados afirmarem compartilhar senhas com colegas de trabalho

Facilitar o acesso a programas (ou até dispositivos) a terceiros pode representar um grande risco, especialmente se algum funcionário deixa a empresa e não há um controle estrito sobre o que ele tinha ou não acesso. Na seção seguinte apresentamos maneiras de gerenciar senhas entre vários trabalhadores de maneira mais segura.  

segurança digital empresas gerenciamento senha

Como gerenciar senhas de maneira mais eficaz

Apesar do panorama geral negativo, a pesquisa traz um dado animador: 58% dos entrevistados que afirmam possuir uma ou mais senhas principais para diversos sites disseram ter trocado tais códigos no último mês. 

Trata-se, no entanto, de apenas uma das ações que devem ser adotadas pelos trabalhadores para garantir a segurança de seus dispositivos. 

Para ajudar os empresários a garantir uma melhor gestão nessa área, selecionamos abaixo algumas ações que devem ser adotadas.  

1. Conscientize os funcionários a criarem senhas fortes, que incluam: 

 • De 8 a 16 caracteres
 • Uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas
 • Caracteres especiais
 • Números

Educar a equipe sobre a importância de uma senha forte é uma ótima maneira de incentivar a segurança remota no local de trabalho. Vale lembrar que a maioria dos programas de gerenciamento de senhas inclui recursos seguros de criação de senhas, que ajudam a aliviar a pressão da equipe.

2. Nos casos em que os funcionários precisem compartilhar senhas, existem três métodos para comunicá-las com segurança:

3. Pesquise soluções grátis: impulsionadas pela crise do coronavírus, várias empresas estão oferecendo suas soluções de gestão de senhas sem cobrar nada. Além disso, diversos softwares oferecem opções gratuitas.

Equipes despreparadas para os desafios do home office

Apesar de 77% dos entrevistados terem recebido algum tipo de instrução em segurança cibernética (seja online/presencial, cursos certificados, avaliações antes de lidar com dados, ou uma combinação destes), somente 31% dizem que sua empresa adotou políticas especiais de segurança de TI para o trabalho remoto.

Tal tipo de treinamento é vital em um momento em que muitos se aproveitam dos momentos de crise para realizar ataques cibernéticos. Um dos tipos mais comuns de ataques é o chamado phishing. 

O phishing é um dos métodos mais comuns utilizados por criminosos cibernéticos para obter dados valiosos dos usuários. Consiste no envio de um e-mail passando-se por uma empresa ou pessoa pedindo que o receptor envie informações particulares, como senhas, dados bancários ou detalhes confidenciais da organização.

Segundo o estudo, 37% dos entrevistados diz já ter sido vítima desse tipo de esquema (seja antes ou depois do início da pandemia), enquanto 5% diz não saber. Entre as vítimas, 30% afirmam que a mensagem estava relacionada ao coronavírus. 

segurança digital vítimas phishing

Como se proteger contra e-mails de phishing

A preparação dos funcionários para reconhecer esse tipo de ameaça deve fazer parte da rotina das PMEs. 

Entre os principais pontos a serem observados estão:

 • Fomentar o uso de softwares de segurança de email.
 • Realizar treinamentos de segurança cibernética.
 • Deixar claro quais são os protocolos em caso de ataque e indicar com quem é preciso entrar em contato em caso de emergência.

O último ponto é uma das principais falhas entre as PMEs ouvidas pelo Capterra. Como deixam claros os dados apresentados no infográfico abaixo, ainda que a figura do responsável pela segurança da informação nas empresas não seja algo raro, muitas falham na hora de comunicar os funcionários sobre a existência desse profissional.

segurança dados responsável

Treinamento e comunicação são essenciais

Como mostra a pesquisa, a crise do coronavírus deixou clara a falta de preparo das PMEs para o trabalho remoto. 

O que não é de estranhar, já que a crise representou a estreia dessa modalidade de trabalho para 55% dos pequenos negócios hoje em regime de home office no Brasil.

Os cuidados para garantir a segurança durante o teletrabalho, porém, deverão seguir na pauta dos empresários daqui para frente, seja pela duração da crise ou pelos sinais de que a pandemia mudará para sempre a maneira como os trabalhadores enxergam o trabalho em casa.

Vale lembrar que, de acordo com a pesquisa, a maioria dos trabalhadores quer seguir com a prática da modalidade após o fim da crise. 

 


Metodologia

Para reunir os dados presentes neste estudo, o Capterra realizou um levantamento online entre os dias 3 e 4 de abril em que ouviu 481 profissionais que trabalham em micro, pequenas e médias empresas (com até 250 funcionários) de diferentes setores de todo o país. Os resultados são representativos da pesquisa, mas não necessariamente da população como um todo. 

3 erstklassig bewertete Remote-Monitoring-Tools für dein IT-Controlling

3 erstklassig bewertete Remote-Monitoring-Tools für das IT-Management

Mit diesen drei beliebten Remote-Monitoring-Tools für das IT-Controlling lassen sich Software, Hardware und Netzwerkressourcen aus der Ferne überwachen.

Niemand stellt sich gerne vor, dass wichtige unternehmenseigene IT-Ressourcen wie Laptops und Server gestohlen werden könnten. Auch das Risiko möglicher Verluste sensibler Daten und Rufschädigungen bereitet vielen Unternehmen Sorgen, besonders wenn Angestellte remote arbeiten oder viel reisen, um Kundentermine wahrzunehmen.

Doch auch wenn bei der Remote-Arbeit ein gewisses Risiko vorhanden ist, besteht kein Grund zur Panik: Mit Remote-Monitoring-Tools können die von Angestellten genutzten Softwareanwendungen aus der Ferne aktualisiert, Fehler behoben oder Daten auf verlorengegangenen oder gestohlenen Geräten gelöscht werden.

Viele Unternehmen beschäftigen Vollzeitangestellte oder Freelancer in ganz verschiedenen Ecken der Welt, die unternehmenseigene Tools und Daten verwenden. Durch das Internet und die zunehmende Nutzung von Cloud-Anwendungen können Teammitglieder mittlerweile völlig ortsunabhängig arbeiten.

3 erstklassig bewertete Remote-Monitoring-Tools für das IT-Controlling

Remote-Monitoring-Lösungen für dein IT-Controlling

Remote-Monitoring-Lösungen sind Tools für das IT-Controlling bzw. IT-Management, mit denen technologische Assets von jedem Ort aus überwacht, verwaltet und geschützt werden können. In diesem Artikel vergleichen wir drei erstklassig bewertete Remote-Monitoring-Tools anhand der Nutzerbewertungen auf GetApp.

Unsere Top 3 Remote-Monitoring-Lösungen

3 erstklassig bewertete Remote-Monitoring-Tools für das IT-Controlling

Weitere Informationen zu unserer Vorgehensweise findest du unten auf dieser Seite.* Die Lösungen werden in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt.

 1. LogMeIn Central: Endpunkt-Management-Tool mit Funktionen zur Remotesteuerung und -bereitstellung

LogMeIn Central ist ein Endpunkt-Management-Tool, mit dem IT-Manager*innen Routineaufgaben wie Softwareupdates und Patchinstallation automatisieren und remote durchführen können.

Neben Sicherheitsfunktionen wie Virenschutz und Nutzermanagement ermöglicht die Software auch die zentralisierte Remote-Überwachung von Servern und die Bereitstellung von Software von überall aus. Außerdem kann Software von Drittanbietern integriert werden.

Remote-Monitoring-Funktionen von LogMeIn Central

 • Remotezugriff und -steuerung für Desktop-PCs
 • Anzeige mehrerer Remotedesktop-Monitore auf dem lokalen Bildschirm
 • Remote-Überwachung der Desktop-Performance und der Systemintegrität aller IT-Assets im Netzwerk
 • Erweiterte Berichte erstellen und Echtzeitwarnungen zum Systemstatus erhalten
 • Steuerung von Desktop-PCs über Android- und iOS-Geräte mit den mobilen Zugriffsfunktionen von LogMeIn Central
Tracking und Monitoring von Computern nach Standort und Zugriffsberechtigungen in LogMeIn Central

Trends im Nutzerfeedback

Wir haben die Nutzerbewertungen auf GetApp analysiert und zusammengefasst, was echte Nutzer*innen von LogMeIn Central über die Remote-Monitoring-Funktionen der Software sagen.

Das wird positiv bewertet

 • Eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten und -funktionen ist verfügbar.
 • Die Systemüberwachung über die mobile App für Android- und iOS-Geräte wird als intuitiv wahrgenommen.
 • Benutzerfreundliche und zuverlässige Funktionen für die Remote-Verwaltung einer großen Zahl von Geräten und Systemen.

Das könnte verbessert werden

 • Die Basisversion der Software bietet nur beschränkte Funktionen und die Upgrades werden als teuer empfunden.
 • Die Navigation zwischen mehreren Monitorbildschirmen kann einigen Bewertungen zufolge zu Verzögerungen im System führen.
 • Manche Nutzer beschreiben gelegentliche Verlangsamungen und Konnektivitätsprobleme, die es erschweren, den Remote-Bildschirm klar zu erkennen.

Für wen ist LogMeIn Central geeignet?

Die Mindestanzahl der verwalteten Computer beträgt 25, sodass LogMeIn Central von Unternehmen mit 25 oder mehr Computern genutzt werden kann.

 1. NinjaRMM: Remote-Monitoring-Lösung mit Endpunkt-Management-Funktionen

Mit dem Netzwerkmonitoring- und Management-Tool NinjaRMM können Unternehmen Workstations, Laptops, Desktop-PC, Netzwerkgeräte und Server remote verwalten. Nutzer*innen können Endpunkte mit den Funktionen für das Konfigurationsmanagement und dem integrierten Virenschutz sichern.

Die Funktionen von NinjaRMM umfassen Remote-Befehlszeilen, Remotesteuerung, Datei-Explorer und Skripting, sodass IT-Manager*innen IT- und Netzwerkprobleme per Fernzugriff beheben können. Auch unternehmensweite IT-Änderungen werden leichter gemacht.

Das Software-Abonnement umfasst eine mobile App , mit der das IT-Personal Geräte- und Netzwerkaktivitäten vom Smartphone aus überwachen können.

Remote-Monitoring-Funktionen von NinjaRMM

 • Performance-Überwachung für Windows- und Mac-Workstations und Warnmeldungen, falls die Leistung unter das normale Niveau sinkt
 • Remote-Monitoring von Netzwerkgeräten wie Druckern, Firewalls und Routern
 • Automatisierung von IT-Aufgaben mit triggerbasierten Befehlen (Skripten)
 • Verwaltung von Antivirus-Aktivitäten und Online-Verfolgung von Sicherheitsbedrohungen
 • Nachverfolgung von IT-Inventar wie Computern, Laptops, Software-Abonnements und Softwarelizenzen
Überwachen der Integrität von Workstations, Servern und Netzwerkgeräten in NinjaRMM
Überwachen der Integrität von Workstations, Servern und Netzwerkgeräten in NinjaRMM

Trends im Nutzerfeedback

Wir haben die Nutzerbewertungen auf GetApp analysiert und zusammengefasst, was echte Nutzer*innen von NinjaRMM über die Remote-Monitoring-Funktionen der Software sagen.

Das wird positiv bewertet

 • Automatisierungsfunktionen wie Skripting sparen Zeit, indem sie Probleme automatisch erkennen und beheben.
 • Die Software kann den Bewertungen zufolge leicht installiert und eingerichtet werden.

Das könnte verbessert werden

 • Es stehen nur grundlegende Berichterstellungsfunktionen zur Verfügung und die Nutzer*innen wünschen sich erweiterte Berichte und bessere Anpassungsmöglichkeiten.
 • Einige Nutzer*innen berichten von einer Verzögerung bei der Integration von NinjaRMM in TeamViewer, eine beliebte Remotesupport-Lösung.

Für wen ist NinjaRMM geeignet?

IT-Teams in kleinen und mittelgroßen Unternehmen und Managed Service Provider (MSPs), die eine Remote-Monitoring- und Endpunktmanagementlösung suchen.

 1. Pulseway: Remote-Monitoring-Tool zur Verwaltung der IT-Infrastruktur

Pulseway ist eine Software für das Remote-Monitoring und -Management von IT-Assets, die unter Linux, Windows und Mac funktioniert. Pulseway bietet Echtzeit-Statusberichte zu Systemressourcen, Netzwerkleistung, virtualisierten Geräten, angemeldeten Nutzern und mehr.

Unternehmen können mit den Apps für Mobilgeräte oder der Web-App (beides im Abonnement inbegriffen) ihre gesamte IT-Infrastruktur verwalten und überwachen. Außerdem bietet das Tool Funktionen wie Netzwerkerkennung, Betriebssystem-Patchmanagement, Befehlsverfolgung, Active Directory-Monitoring, Verlaufsprotokolle zu Benachrichtigungen und benutzerdefinierte Berichte.

Remote-Monitoring-Funktionen von Pulseway

 • Auf Systemprobleme reagieren und Probleme remote beheben, indem Befehle von Mobilgeräten oder Laptops gesendet werden
 • Remote Befehle ausführen, Geräte neu starten, wichtige Updates anwenden und laufende Prozesse verwalten
 • Remotesteuerung von Netzwerkcomputern und Peripheriegeräten wie Mäusen und Bildschirmen, ohne zusätzliche Ports zu öffnen oder eine Firewall zu erstellen
 • Tracking von Metriken und Informationen wie CPU-Auslastung und Gerätestandort sowie Details zu den in der Netzwerkinfrastruktur laufenden Hardwaresensoren und Prozessen
 • Von jedem Ort aus Ereignisprotokolle lesen, Dienste ausführen und steuern und Berichte planen
Asset-Erkennung und -Bereitstellung in Pulseway
Asset-Erkennung und -Bereitstellung in Pulseway

Trends im Nutzerfeedback

Wir haben die Nutzerbewertungen auf GetApp analysiert und zusammengefasst, was echte Nutzer*innen von Pulseway über die Remote-Monitoring-Funktionen der Lösung sagen.

 Das wird positiv bewertet

 • Viele Bewertungen heben die Remotedesktop-Funktionen von Pulseway positiv hervor, vor allem für Patchmanagement, Zeitplanung und Updates, sowie die Möglichkeit, Geräte remote neu zu starten, ohne neue Ports oder Firewalls einzurichten.
 • Außerdem finden die Rezensent*innen die Warnmeldungen und Benachrichtigungen gut, die zu kritischen Funktionen und Problemen gesendet werden.

 Das könnte verbessert werden

 • Einige Nutzer*innen berichten von Problemen während Remote-Verbindungen, beispielsweise beim Navigieren des Remote-Bildschirms oder bei Tastatureingaben.
 • Die mobile App ist einigen Bewertungen zufolge manchmal langsam, bietet nur grundlegende Remotesteuerungsfunktionen und bietet keine Shortcuts für häufig genutzte Befehle.

Für wen ist Pulseway geeignet?

Pulseway bietet Versionen für IT-Teams sowohl kleiner als auch großer Unternehmen an. Die Software ist als gehostete oder On-Premises-Version verfügbar und kann auch von Managed Service Providers (MSPs) verwendet werden.

Nächste Schritte

In eine fundierte Software-Kaufentscheidung fließen viele Faktoren ein. Bei der Suche nach einer Remote-Monitoring-Lösung sind folgende Überlegungen sinnvoll:

 • Identifiziere die spezifischen Anforderungen deines Unternehmens. Brauchst du die Software, um remote Software bereitzustellen, den Bildschirm zu übertragen, Sitzungen zu steuern oder mehreres davon?
 • Erstelle eine Liste von IT-Management-Software, die genau die von dir benötigten Remotesteuerungsfunktionen bietet. Es lohnt sich nicht, für Funktionen zu zahlen, die gar nicht gebraucht werden.
 • Wirf einen Blick auf kostenlose Tools und nutze kostenlose Testversionen und Demos, um Software in die engere Auswahl zu nehmen, die für dein Unternehmen und dein Budget am besten geeignet ist.

Weitere hilfreiche Ressourcen

Die richtige Remote-Monitoring-Software für dein IT-Controlling zu finden kann eine Herausforderung sein: Viele Lösungen bieten ähnliche Funktionen und oft verwenden Anbieter sehr technischen Jargon auf ihren Websites und in ihren Produktanleitungen. Wir möchten dir helfen, indem wir die Dinge vereinfachen.

Im IT-Management-Softwareverzeichnis von GetApp  findest du eine umfassende Liste von Produkten, die Funktionen für das Asset-Management und die Remotesteuerung bieten. Lies echte Nutzerbewertungen, um bessere Kaufentscheidungen zu treffen, und nutze unser Vergleichstool für einen schnellen Vergleich von Produkten anhand von Funktionen, Preis und Integrationen.

Auch interessant:


* Methodik

Die in diesem Artikel aufgeführten Produkte wurden folgendermaßen ausgewählt:

 • Wir haben alle auf GetApp gelisteten IT-Management-Produkte aufgelistet, die zwischen dem 12. März 2019 und dem 12. März 2020 mehr als 20 Bewertungen hatten und mit mindestens 4,5 bewertet wurden.
 • Aus dieser Liste haben wir anschließend ausschließlich die Tools gewählt, die Asset-Management- und Remotesteuerungsfunktionen bieten.
 • Daraufhin schlossen wir alle Tools aus, deren Preis in der Basisversion höher lag als 5 $ pro Gerät und Monat.
 • Die verbleibenden Produkte haben wir nach der Gesamt-Nutzerbewertung sortiert, um unsere Top 3-Empfehlungen zu erhalten.

Il 37% delle PMI italiane è a rischio cyberattacco

Sicurezza informatica PMI

Sicurezza informatica PMI

L’emergenza dovuta al coronavirus ha costretto i dipendenti delle piccole e medie imprese (PMI) italiane a lavorare a distanza: uno scenario che quasi la metà delle aziende non era preparata a fronteggiare. Infatti, come emerso in un precedente studio di Capterra, il 47% delle PMI non era pronta a fronteggiare l’emergenza.

Inoltre, il nostro sondaggio ha sottolineato che la scarsità di hardware e software dedicati al lavoro a distanza, la mancanza di concentrazione e le difficoltà di comunicazione con colleghi e clienti stanno ponendo a dura prova gran parte dei lavoratori nel corso di questa quarantena.

Stiamo vivendo il più grande esperimento di lavoro a distanza mai condotto nel nostro Paese e, in questa situazione eccezionale, un’altra sfida fondamentale che le organizzazioni sono costrette ad affrontare riguarda la sicurezza informatica aziendale. Ora più che mai, infatti, risulta essenziale che i lavoratori seguano le best practice e dispongano di strumenti specializzati per proteggersi e proteggere i dati aziendali dagli attacchi dei cybercriminali.

Data l’importanza del tema, Capterra ha deciso di realizzare un’indagine* ad hoc per verificare se i dipendenti delle piccole e medie imprese che stanno attualmente realizzando lavoro a distanza sono preparati in termini di sicurezza informatica aziendale.

La selezione dei partecipanti a questo studio è composta da dipendenti che normalmente lavorano in ufficio e che ora sono costretti a lavorare da casa, da impiegati che prima lavoravano a distanza alcuni giorni della settimana e da collaboratori che hanno sempre svolto smart working a tempo pieno.

Punti salienti dello studio sulla sicurezza informatica aziendale


 • Solo il 21% dei dipendenti accede al server aziendale attraverso una VPN;
 • Solo il 26% dei dipendenti ha installato un antivirus;
 • Il 37% dei dipendenti è stato vittima di phishing;
 • Il 22% dei dipendenti non ha mai ricevuto alcuna formazione in materia di sicurezza informatica.

Dati preoccupanti sull’utilizzo di antivirus e VPN

I risultati dello studio condotto mostrano una situazione preoccupante in merito all’adozione di best practice di sicurezza informatica  aziendale basiche ed essenziali.

Quali misure di sicurezza informatica hai intrapreso per lavorare da casa

Solo il 26% degli intervistati dichiara di avere installato un antivirus. È un dato abbastanza allarmante, considerato che non si tratta di una tecnologia recente né tanto meno innovativa. È universalmente noto, infatti, che un antivirus è “un software finalizzato a prevenire, rilevare ed eventualmente rendere inoffensivi codici dannosi e malware per un computer” (Wikipedia). La sua assenza espone i nostri dispositivi al rischio di essere infettati ed attaccati.

Un altro fatto preoccupante è che solo il 21% dei dipendenti intervistati dichiara di utilizzare un software VPN per accedere al server aziendale. Si tratta di una tecnologia altamente raccomandata per lavorare a distanza, in quanto protegge i dati trasmessi via Internet attraverso una connessione sicura e criptata.

Anche le cifre relative ad altre misure di sicurezza di uso comune sono allarmanti: meno del 20% degli intervistati dichiara di installare regolarmente gli aggiornamenti dei software utilizzati, di avere un firewall installato o di seguire la raccomandazione di caricare tutti i file di lavoro in un cloud sicuro.

I dati raccolti sono ancora più preoccupanti se si tiene conto del fatto che più della metà degli intervistati è composta da dipendenti con un’ampia esperienza lavorativa alle spalle (41%) e da manager dotati di potere decisionale sui progetti e con report diretti (23%).

Se i dipendenti più esperti non capiscono la necessità di adottare le giuste misure di cyber security, sarà più complicato diffondere la cultura della sicurezza informatica aziendale all’interno delle organizzazioni interessate. La sicurezza dei dati e delle informazioni è un punto imprescindibile del processo di digitalizzazione delle PMI.

Nei prossimi paragrafi ci concentreremo nello specifico su alcuni aspetti particolarmente critici:

 1. La gestione delle password;
 2. Gli attacchi di phishing;
 3. La formazione dei dipendenti sulle best practice per la sicurezza informatica aziendale.

La gestione delle password deve essere migliorata

Come gestite le password in azienda

Un  punto particolarmente interessante risulta essere la gestione delle password all’interno delle organizzazioni. Dai dati raccolti si evince come solo il 20% degli intervistati dichiara di utilizzare un software per la gestione delle password. Si tratta di strumenti che consentono agli utenti, specialisti e non, di proteggersi attraverso la possibilità di reimpostare o sbloccare le proprie password, di sincronizzarle tra diversi dispositivi e di generare chiavi casuali per motivi di sicurezza.

È interessante notare quali siano i metodi più utilizzati per gestire le password: la maggior parte degli intervistati dichiara di conoscerle a memoria (29%) e di annotarle nei propri appunti (16%). Si tratta di abitudini abbastanza inefficienti ma soprattutto pericolose. Cosa succederebbe se la password venisse dimenticata o, peggio, gli appunti andassero persi?

Anche l’abitudine di condividere le password tra colleghi risulta molto pericolosa. A parte problemi tecnici derivanti dall’utilizzo di uno stesso account per più persone – pratica non consigliata – si apre anche uno scenario insidioso a livello interno: ad esempio un furto di dati da parte di un dipendente.

La necessità di utilizzare diverse password e di cambiarle regolarmente

Per garantire un livello di sicurezza informatica sufficiente nel lavoro a distanza, è consigliabile che un dipendente disponga di più password e non utilizzi sempre la stessa. In questo modo, se uno degli account viene violato da un cybercriminale, quest’ultimo non avrà accesso a tutte le altre credenziali della vittima e il danno causato sarà minore.

Hai una password principale che usi su più siti

I risultati raccolti evidenziano che il 34% degli intervistati utilizza un’unica password, mentre il 29% dichiara di avere alcune password principali che ripete in varie occasioni.

Per promuovere una cultura di sicurezza informatica aziendale, è necessario incentivare l’uso di molte password differenti, meglio ancora se gestite da un amministratore.

Quando è stata l'ultima volta che hai cambiato la tua password principale

Il consiglio degli esperti informatici è quello di cambiare con frequenza le proprie password per prevenire cyber attacchi e dallo studio emerge che l’85% degli intervistati segue queste direttive, avendo cambiato le proprie credenziali negli ultimi 6 mesi.

Prevenire le frodi di phishing rimane una sfida

Il phishing è uno dei metodi più comuni utilizzati dai criminali informatici per ottenere dati preziosi dalla vittima. Si tratta di inviare un’e-mail che sembra provenire da un’altra persona o società per indurre il destinatario a rivelare informazioni private, come password, dati bancari o dati aziendali riservati.

L’indagine condotta evidenzia che il 37% degli intervistati è stata vittima di un attacco di phishing, il 15% dei quali nel corso della pandemia dovuta al coronavirus. Sul sito del CERT-PA vengono evidenziati tutte le tipolodie di attacco informatico legate all’emergenza COVID-19, come la campagna di malware verso dispositivi Android o il Malspam Ursnif. Ciò indica che informazioni private e sensibili sono state messe a rischio: questa attività malevola si traduce in un’importante vulnerabilità delle PMI su questo argomento.

Sei mai stato vittima di una email di phishing

La formazione dei dipendenti in tema di sicurezza informatica per il riconoscimento delle e-mail di phishing dovrebbe essere considerata primaria, per le PMI: una violazione della sicurezza può infatti causare danni irreversibili a un’organizzazione di dimensioni ridotte, per esempio distruggendone la reputazione o portandola al fallimento.

La formazione dei dipendenti in materia di sicurezza informatica è indispensabile per il lavoro a distanza

Hai ricevuto una delle seguenti formazioni sulla sicurezza informatica

Ci sono buone notizie sul fronte sicurezza informatica: la formazione dei dipendenti sembra essere una priorità per le PMI, secondo il 79% degli intervistati. Le modalità di fruizione dei corsi variano dalla formazione presenziale al corso certificato, fino ad arrivare alla formazione online.

Un altro segnale positivo è che nel 77% delle PMI esistono esperti dedicati alla sicurezza informatica e dunque, in caso di necessità, i dipendenti sanno chi contattare. In un attacco informatico il tempo è un elemento molto importante e una risposta rapida può interromperlo o contribuire a minimizzare i danni; al contrario, agire in ritardo può essere fatale, poiché in breve tempo le informazioni possono essere manomesse, rubate o cancellate dal sistema.

Le PMI non passano l’esame del coronavirus

L’indagine è stata condotta per conoscere la situazione dei dipendenti che lavorano a distanza durante il coronavirus, e le PMI italiane non sembrano superare l’esame imposto dall’attuale crisi.

Le organizzazioni e i loro dipendenti sono consapevoli del fatto che devono progettere i dati aziendali e garantire la sicurezza della rete e degli stessi, ma non sono preparate come dovrebbero per evitare o quantomeno ridurre al minimo i rischi di un attacco informatico.

L’isolamento sociale in cui il mondo è immerso ha aumentato l’uso dei canali di comunicazione su Internet, esponendo i dati sensibili ad attacchi informatici. La protezione dei trasferimenti di dati, l’accesso al computer e l’accesso a piattaforme o servizi sono attività che le aziende e i loro dipendenti dovrebbero considerare obbligatorie.

Per questo esistono diversi strumenti, ma è anche necessario cambiare la cultura della sicurezza informatica aziendale e capire che in questa realtà iperconnessa il saper proteggere il proprio mondo digitale è essenziale per il business ed è un compito che deve necessariamente essere svolto ogni giorno.


* Metodologia del sondaggio:

Per raccogliere i dati di questo studio abbiamo condotto un sondaggio online. Le risposte provengono da un campione appartenente al mercato italiano. Il questionario è stato inviato a 612 persone, di cui 584 sono state selezionate per partecipare allo studio. I partecipanti qualificati sono impiegati (a tempo pieno o part-time) in piccole e medie imprese (PMI), lavorano in diversi settori e sono attualmente lavoratori a distanza su base obbligatoria a causa dello stato di allarme legato al coronavirus.